Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | YER ŞEKİLLERİ, YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ TEST SORULARI

YER ŞEKİLLERİ, YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ TEST SORULARI
ReklamlarYER ŞEKİLLERİ, YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru1. Aşağıdaki şekilde yer yuvarlağının enine bir kesiti verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen izohips haritalarından hangisinde Sial tabakasının kalınlığı diğerlerine göre daha fazladır?

Soru2. Aşağıdaki bilgilerin hangileri  mantoya aittir?

I.            Yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur.

II.            Yoğunluğu en fazla olan katmandır.

III.            İç kuvvetlerin enerjilerini aldıkları katmandır.

IV.            Kalınlığı en az olan katmandır.

V.Yerin merkezine en yakın katmandır

A) I ve II                         B) I ve III       C) II ve III

D) II ve IV                      E) I ve IV

Soru3. Yerkabuğunun kırıklı ve hareketli olduğu bölgelerde görülen olaylar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A)             Rüzgarlar – Volkanizma – Gel-git

B)             Volkanizma – Depremler – Sıcak su kaynakları

C)             Depremler – Grabenler – Peneplenler

D)             Yüksek dağlar – Epirojenez – Menderesler

E)      Rüzgarlar – Mantarkaya – Horstlar

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların özelliklerinden biri değildir?

A)       Yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalmaları

B)      İçlerinde fosil bulundurmaları

C)      Tabakalar halinde bulunmaları

D)      Ufalanmayla meydana gelmeleri

E)      Dış kuvvetlerin etkisi sonucu oluşmaları

Soru 5. Jeosenklinal; Dış kuvvetlerin taşıdığı malzemelerin biriktiği büyük okyanus çukurluklarına denir. Orojenez ise jeosenklinallerde biriken tortullaşma (bilgi yelpazesi) alanlarının yan basınçların etkisiyle kıvrılması yada  kırılması ile meydana gelen dağ oluşumudur.

Buna göre, aşağıda verilen eşit sertlikte ve kalınlıktaki tortul tabakaların hangisinin kıvrılmasında  basıncın şiddeti en fazladır?

Soru 6. Aşağıdaki şeklin yaygın olarak görüldüğü bölge lerde aşağıdaki yorumlardan hangisiyapılamaz?

A) Sıcak su kaynakları yaygındır.

B)Depremler sık ve şiddetli olarak görülebilir.

C)     Esnek yapıdaki tortul tabakalar halinde oluşmuştur.

D)     Orojenez sonucu kırılmalar yaygındır.

E)Fay kaynakları yaygın olarak görülebilir.

Soru 7. Kaynağını yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkilidir?

A)      Kayaların ufalanması

B)      Peneplen oluşumu

C)      Dağ oluşumu

D)      Mağara oluşumu

E)       Falez oluşumu

Soru 8. Aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinde Zonguldak kömür havzaları oluşmuştur?

A)       İlkel Zaman (Prekambrien)

B)      I. Zaman  ( Paleozoik)

C)      II. Zaman ( Mesozoik)

D)      III. Zaman ( Senezoik)

E)      IV.Zaman ( Kuaterner)

Soru 9.

Yukarıdaki haritada Ülkemizdeki başlıca kırık hatlarının yerleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda ki tesbitlerden hangisini doğru olarak  söyleyebiliriz?

A)       Ülkemizin çok az bir bölümünde fay bulunmakta dır.

B)      Ülkemizde en büyük fay Güneydoğu Anadolu bölgesindedir.

C)      Ülkemizin her yeri hemen hemen aynı derecede deprem bölgesidir.

D)      Güneydoğu Anadolu ve Trakya’nın bazı kısımla rında depremin etkisi azdır.

E)      Akdeniz bölgesinin tümü kırıkların etkisi altındadır.

Soru 10. Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir.

Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki yörelerin hangisinde tektonik deprem olmaolasılığı en azdır?

A)       Erzincan Ovası

B)      Konya Ovası

C)      Bolu – Gerede Yöresi

D)      Büyük Menderes Havzası

E)      Muş – Varto Yöresi

(1995 ÖSS)

Soru 11. Volkanik  dağlarının çevreleri, deprem, kızgın lav örtüleri, çamur selleri, kızgın bulut ve küller gibi çeşitli tehli kelerle dolu yerlerdir. Fakat buna rağmen bu  bölgelerde çok  önemli yerleşim merkezleri kurulmuş, önemli tarım alanları olmuştur. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yeraltı suyunun kolayca sağlanması

B)      Tarım topraklarının yetersiz kalması

C)      Topraklarının verimli olması

D)      Bitki örtüsünün zengin olması

E)      Otlak ve meraların fazla olması

Soru 12. Ege Bölgesi’ndeki Menderes Ovası, Bozdağlar ile Akdeniz Bölgesi’ndeki Amik Ovası ve Amanos Dağ lan, oluşumları bakından  aynı gücün etkisi ile meyda na gelmiştir.

Bu yer yüzü şekillerinin  oluşumunu sağlayan güç aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Deprem

B)      Orojenez

C)      Epirojenes

D)      Akarsu

E)      Volkanizma

Soru 13. Büyük okyanus çukurluklarındaki tortulaşma alanlarına Jeosenklinal denir. Bu alanlarda çok önemli birikmeler meydana gelir.

Jeosenklinaldeki bu birikmeler  yan basınçlara maruz kaldıklarında kıvrılamayacak  kadar sert karakterli ise aşağıdaki oluşumlardan hangisinin oluşması beklenir?

A)       Senklinal

B)      Antiklinal

C)      Horst

D)      Orojenez

E)      Regresyon

Soru 14.

Yukarıdaki yer yüzü şeklinde  iç kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş bir oluşum gösterilmektedir.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu yukarıdaki şekle benzerlik göstermektedir?

A)       Kaçkar

B)      Erciyes

C)      Toroslar

D)      Melendiz

E)      Aydın

Soru 15. Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığın da aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülmesi olasılığı en fazladır?

A)       Gediz Havzası

B)      Taşeli Platosu

C)      Mardin Eşiği

D)      Ergene Havzası

E)      Konya ovası

(1992 /II)

Soru 16. Çöküntü hendekleri içinde oluşan büyük göl ler, aşağıdaki bölgelerin hangisinde en çok tur?

A)       Doğu Afrika

B)      Kuzey Amerika

C)      Batı Asya

D)      Kuzeybatı Avrupa

E)      Güney Amerika

(1991/II)

Soru 17. ‘’Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça (bilgi yelpazesi) zengindir.’’

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A)       Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna.

B)      Akarsu havzalarının geniş olduğuna.

C)      Akarsuların kar suyuyla beslendiğine.

D)      Akarsu rejimlerinin düzensizliğine.

E)      Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.

(1985/II)

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında en az etkili olmuştur?

A)       Dağ oluşumu

B)      Kıta oluşumu

C)      Buzullaşma

D)      Akarsu aşındırması

E)      Volkanizma

(1982/II)

Soru 19.

Yukarıdaki harita, aşağıdakilerden hangisinin dağılışını göstermektedir?

A)       Yüksek ovaların

B)      Ormanların

C)      Geniş düzlüklerin

D)      Deprem alanlarının

E)      Kıvrım dağlarının

(1988/I)

Soru 20. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde horst ve grabenlere sıklıkla rastlamaktayız?

A)       Karadeniz

B)      Akdeniz

C)      Ege

D)      Marmara

E)      G.D.Anadolu

Soru 21.

I. Melendiz

II. Kaçkar

III. Köroğlu

IV. Karacadağ

Yukarıdaki dağlardan hangileri volkanizmanın etkileri sonucu oluşmuşlardır?

A)       I ve II

B)      II ve III

C)      III ve IV

D)      I ve IV

E)      II ve IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

E

B

B

A

E

C

C

D

C

B

C

B

C

E

A

A

A

C

D

C

DBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, YER ŞEKİLLERİ, YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ TEST SORULARI yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz YER ŞEKİLLERİ, YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ TEST SORULARI değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi