Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)

ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)
ReklamlarÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

41. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrol geliri yoktur?

A) Romanya    B) İsveç    C) Cezayir     D) Mısır   E) ABD

42. Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi Fas, Tunus, Cezayir ülkelerinin üçünde de çıkarılan bir madendir?

A) Çinko        B) Fosfat                C) Manganez

D) Cıva                          E) Bakır

43. İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğal koşullar elverişsizdir.

B) Buzulların etkisi altında kalmışlardır.

C) Orman yönünden zengindirler

D) Avrupa’nın en geri kalmış ülkeleridir.

E) Ekonomilerinde balıkçılık önemli yer tutar.

44. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde zeytin yetiştirilemez?

A) İsviçre                        B) Ürdün                      C) Libya

D) İtalya                         E) Fransa

45. ABD’den sonra dünya pamuk üretiminde 2. sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır                          B) Brezilya                  C) Çin

D) Japonya                   E) Hindistan

46. Japonya’da ormanların güneyden kuzeye gidildikçe geniş yapraklılardan iğne  yapraklılara

geçiş aşağıdakilerden (bilgi yelpazesi) hangisiyle açıklanır?

A) Adalar ülkesi olmasıyla

B) Toprak çeşidiyle

C) Yükseltilerin fazlalığıyla

D) Nem oranıyla

E) Enlem derecesiyle

47. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu  ülkesi olduğu halde petrol geliri yoktur?

A) Ürdün    B) Suriye     C) Lübnan    D) İran   E) Kuveyt

48. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz ikliminin etkileri görülmez?

A) İtalya                          B) Suriye              C) Belçika

D) İspanya     E) G. Afrika Cumhuriyeti

49. Almanya’da endüstrinin gelişmesinde  aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Zengin kömür yataklarının varlığı

B) Dış pazarının fazla olması

C) Zengin demir yataklarına sahip olması

D) Sermaye birikiminin fazlalığı

E) Gelişmiş ülkelere komşu olması

50. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’ya  ait bir özellik değildir?

A) Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir

B) Ilıman Okyanus ikliminin etkisindedir

C) İntansif  tarım yapılır

D) Dağlık ve engebeli arazi geniş yer tutar.

E) Balıkçılık gelişmiştir.

51. Afrika’nın en büyük petrol üretici olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fas            B)  Kuveyt              C) Tunus              D) Nijerya             E) G. Afrika Cumhuriyeti

52. Doğal koşulları ve iklim özellikleri düşünüldüğünde ülkemize en fazla benzerlik gösteren

Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere                    B) Norveç              C) Almanya

D) Belçika     E) İtalya

53. Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?

A) Romanya                                 B) Bulgaristan    C) Gürcistan

D) Yunanistan                             E) Arnavutluk

54. Dünya ipek üretiminin yarıdan fazlasını (%60) veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD                          B) Çin                    C) Japonya

D) Hindistan                E) Malezya

55.

-Akdeniz iklimi görülür.

-Tarım ürünleri Ocak, Şubat aylarında hasat edilir

-Arjantin ve Avustralya ile birlikte dünyanın önemli yün üreticisidir.

-Başlıca yer altı zenginlikleri altın, elmas, platin ve kömürdür.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki ülkelerin hangisine aittir?

A) Nijerya                                 B) Cezayir                C) Mısır

D) G. Afrika Cumhuriyeti        E) Hindistan

56. Asya Kıtası’nın iklim bakımından  çok çeşitli  özellikler göstermesinin  nedenleri arasında aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) Ekvatordan kutup yakınlarına kadar uzanması

B) Yer şekillerinin çeşitli biçimlerde uzanması

C) Denize göre konumun  çeşitli olması

D) Farklı yükseltilerin bulunması

E) Yakın jeolojik zamanda oluşmuş yerlerin  varlığı.

57. Golfstream sıcak su akıntısı Batı Avrupa ülkelerinin ikliminin ılımanlaştırıcı etki yapar.

- Buna göre, aşağıdaki (bilgi yelpazesi) ülkelerden hangisinin iklimi bu akıntıya bağlı olarak ılımanlaşmıştır?

A) Şili                             B) Hollanda          C) Türkiye

D) Japonya                  E) Peru

58. Akdeniz kıyısındaki ülkelere Akdeniz ülkeleri denir.

- Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu grupta yer almaz?

A) İtalya                         B) Fransa             C) Türkiye

D) Yunanistan             E) Romanya

59. Türkiye ile İtalya aşağıdakilerden hangisinde benzerlik gösterir?

A) Yüzölçümün genişliği

B) Sanayinin gelişmişliği

C) Akdeniz ikliminin görülmesi

D) Nüfus yoğunluğu

E) İntansif tarımın yapılması

60. Aşağıdakilerden hangisi buzul faaliyetleri ile oluşmuş yer şekillerinin geniş yer tuttuğu bir ülkedeğildir?

A) Kanada                    B) Norveç              C) İsveç

D) Yunanistan             E) Finlandiya

CEVAP ANAHTARI

41.  B

42.  B

43.  D

44.  A

45.  C

46.  E

47.  C

48.  C

49.  C

50.  D

51.  D

52.  E

53.  C

54.  B

55.  D

56.  E

57.  B

58.  E

59.  C

60.  DBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi