Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)
ReklamlarÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

21. Kuzey Yarım Küre’de 75º enlemi çevresinde iklimin yerleşmeye  uygun olmadığı halde burada

nüfusun yoğunlaştığı alanlar görülür.

- Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal faaliyetlerin etkili olması

B) Önemli ticaret yollarının buradan geçmesi

C) Yer altı zenginlik kaynaklarının fazla olması

D) Buradaki insanların geleneklerine bağlı olmaları

E) Deniz taşımacılığının daha kolay olması

22. Kanada’nın kuzeyinde tarım olanaklarının sınırlı, nüfusun az olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Tarım topraklarının elverişsizliği

B) İklim koşullarının elverişsizliği

C) İğne yapraklı ormanların olması

D) Göllerin geniş alan kaplaması

E) Okyanuslara uzak olması

23. Her mevsimi yağışlı bir iklime uyum sağlamış olan bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmesi en zordur?

A) İngiltere                 B) Hollanda        C) Fransa

D) Türkiye                  E) Mısır

24. Kuzey Afrika  ülkeleri arasındaki sınırlar genellikle paralel ve meridyenleri izler.

- Aşağıdakilerden hangisi bunun (bilgi yelpazesi) nedenidir?

A) Yer şekilleri                             B) Nüfusun dağılışı

C) Petrol yatakları                       D) İklim      E) Ekonomik yapı

25. Çeltik yaz yağışlarının fazla olduğu Muson ülkelerinde kolayca yetişme ortamı bulur.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri dikkate alındığında hangi ülkede çeltik tarımına dahauygundur?

A)Tunus                        B) Mısır                  C) Hindistan

D) Irak                           E) İngiltere

26.Aşağıdaki ülkelerin hangisi petrol ithal eden ülkeler arasında gösterilemez?

A) Irak           B) Yunanistan         C) İsrail

D) İtalya                         E) Türkiye

27.

- Krom üretiminde dünyada ilk sırayı alır.

- Akdeniz iklim özellikleri görülür.

- Elmas ve zümrüt işlemeciliği yaygındır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanistan              B) Avustralya        C) Almanya

D) Japonya                  E) G. Afrika Cumhuriyeti

28. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kış turizmi daha az gelişmiştir?

A) Finlandiya                                B) İsveç                 C) İsviçre

D) Hollanda                 E) Kanada

29. Balıkçılıkta gelişen ülkeler genellikle tarım imkanları  sınırlı olan ülkelerdir.

- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi tarım imkanlarının kısıtlı olmasınabağlanamaz?

A) Japonya                   B) Norveç              C) Yeni Zelanda

D) ABD                                         E) İsveç

30. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun dağılışında doğal koşulların etkisi daha fazladır?

A) Belçika           B) İspanya                  C) Hollanda

D) Mısır               E) Danimarka

31. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bazı yerlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir.

- Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin elverişli olması

B) Deniz kıyısında olması

C) Topraklarının verimli olması

D) Yaz mevsiminin kurak olması

E) Sulamanın gelişmiş olması

32.

-Ekvatoral iklim görülür

-Kahve çok fazla yetiştirilir

-Ülkenin büyük bir bölümünde  Amazon Havzası yer alır.

- Yukarıda  özellikleri verilen ülke  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan                                B) Malezya       C) Avustralya

D) Arjantin                                    E) Brezilya

33. Dünya hurma üretiminin yarısından fazlasının üretildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak                            B) İran                   C) Suriye

D) Ürdün                                      E) Suudi Arabistan

34.

-Ilıman okyanus iklimi görülür.

-Tarım ve hayvancılık gelişmiştir

-Dünya çiçek üretiminin %70’ini sağlar

-Batı Avrupa’nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir.

- Yukarıda özellikleri  verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya                                  B) Hollanda          C) Fransa

D) Portekiz                                   E) Danimarka

35. Kuzeybatı Avrupa kıyılarında tahıl tarımı yapılabilirken aynı enlemlerdeki Kanada kıyılarında tahıl tarımının

yapılamama- sının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağışların fazla olması

B) Sıcaklığın düşük olması

C) Yaz yağışlarının fazla olması

D) Güneşlenme süresinin az olması

E) Güneş ışınlarının geliş açısının küçük olması

36. Kanada’da sanayi, yerleşme ve tarım ülkenin güneyinde toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin elverişliği

B) Ticaretin gelişmiş olması

C) Ulaşımın gelişmiş olması

D) Yer şekillerinin  elverişliliği

E) Bitki örtüsünün gür olması

37. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzul göllere rastlanmaz?

A) İsveç                                         B) Norveç              C) Kanada

D) Finlandiya                               E) Brezilya

38. Gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkeler aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazla bulunur?

A) Asya                          B) Avrupa               C) Amerika

D) Afrika                        E) Okyanusya

39.

I- Dünya şarap üretiminde 1. sıradadır.

II-.Batıda Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

III-Avrupa’nın en yüksek yeri bu ülkededir.

IV-Ilıman Okyanus iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimin etkisindedir.

- Yukarıdaki (bilgi yelpazesi) bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir.

A) İngiltere   B) Cezayir             C) Fransa

D) İtalya         E) Portekiz

40. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Kıtası’nın başlıca coğrafi özelliklerinden biri değildir?

A) Kıta sahanlığı oldukça dardır.

B) Atlas Okyanusundan gelen Golf -Stream sıcak su akıntısının etkisinde kalır.

C) Ortalama yükseltisi azdır.

D) Haliçler denizciliği kolaylaştıran etkenlerdendir.

E) Kıtanın büyük bir bölümü 35° - 60° enlemleri arasındadır.

CEVAP ANAHTARI

21.  C

22.  B

23.  E

24.  A*

25.  C

26.  A

27.  E

28.  D

29.  D

30.  D

31.  A

32.  E

33.  A

34.  B

35.  B

36.  A

37.  E

38.  B

39.  C

40.  ABenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi