Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
ReklamlarTÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.

B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.

C) Deniz etkisine açık olması.

D) Yer şekillerinin engebeli olması.

E) Topraklarının verimli olması.

Soru 2. Türkiye’de seracılığın daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olmasında;

I.Sulama olanaklarının daha elverişli olması

II.Toprağın seracılığa daha uygun olması

III.Seracılığın daha ucuza yapılabilmesi

IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?

A) I ve II                B) II ve III              C) III ve IV

D) I ve III             E) II ve IV

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölümlerden biridir?

A) Antalya bölümü

B) İç Batı Anadolu

C) Erzurum-Kars bölümü

D) Konya bölümü

E) Güney Marmara bölümü

Soru 4. Doğu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasında;

I. Enlem

II. Denizden uzaklık

III. Yükselti

IV. Sıcaklık ortalamalarının (bilgi yelpazesi) daha yüksek olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

A) I ve II                         B) II                        C) II ve III

D) III                               E) I ve III

Soru 5. Türkiye’de iklim koşulları göz önüne alındığında ahşaptan yapılan evlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde en çok görülmesi beklenir?

A) İç Anadolu

B) Akdeniz

C) Karadeniz

D) Doğu Anadolu

E) Ege

Soru 6. Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?

A) Beyşehir              B) Burdur                C) Acıgöl

D) Çıldır                     E) Eğirdir

Soru 7. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde köy yerleşmeleri daha çok dağınık ve küçük mahalleler halindedir.

Bu durumun oluşmasında;

I. Tarım alanlarının dağınık olması

II. Dağların doğrultusu

III. Suyun bol olması

IV. Nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

A) I ve II                         B) II ve III               C) III ve IV

D) I ve III             E) II ve IV

Soru 8. Aynı tür tarım ürününün Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde farklı zamanlarda olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak çeşidinin farklılığı

B) Yağış miktarlarının farklı olması

C) Enlemlerinin farklı olması

D) Yağışın yıl içindeki dağılışı

E) Bitki örtüsünün farklı olması

Soru 9. Türkiye’deki endüstri kurumlarının büyük çoğunluğunun Marmara Bölgesinde toplanmasında;

I.Nüfus yoğunluğunun fazla olması

II.Ulaşım imkanlarının kolaylığı

III.Enerji üretiminin fazla olması

IV.Yeraltı kaynaklarının zengin olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri  çok daha  etkilidir?

A) I                                 B) II ve III               C) III ve IV

D) II                                E) I ve III

Soru 10. Karadeniz Bölgesi’nde dağların   doğrultusu aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilememiştir?

I. Yağış miktarını

II. Ulaşımı

III. Balıkçılığı

IV. Yerleşmeyi

A) I ve II                         B) II ve III               C) III ve IV

D) I ve III                      E) II ve IV

Soru 11. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ova aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çarşamba

B) Iğdır

C) Çukurova

D) Adapazarı ovası

E) Ergene havzası

Soru 12. Ege Bölgesinin Menteşe Yöresi’nde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A )   Yağış miktarının az olması

B )   Yer şekillerinin engebeli olması

C )  İklimin elverişli olmaması

D )  Ortalama yükseltisinin az olması

E )   Deniz etkisine kapalı olması

Soru 13. Sebze tarımı açısından en az elverişli olan bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Bunda;

I.Yıllık ortalama sıcaklığının düşük olması

II.Tarım alanlarının yetersiz olması

III.Toprağın sebzeciliğe elverişli olmaması

IV.Ortalama yükseltisinin fazla olması

gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?

A) I ve II                         B) II ve III               C) III ve IV

D) I ve III        E) II ve IV

Soru 14.

I.Yıllık yağış miktarları

II.Geniş alüvyal ovaların yer alması

III.Dağların uzanış biçimi

IV.Kış sıcaklığı

Yukarıdakilerden hangileri Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölümünün ortak özelliği değildir?

A) I ve II                         B) II ve III               C) III ve IV

D) I ve III                      E) II ve IV

Soru 15. Mercimek Türkiye’nin hangi Bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir?

A) Akdeniz

B) Marmara

C) İç Anadolu

D) G. Doğu Anadolu

E) D. Anadolu

Soru 16. Makineli tarım, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaygınlaştığı halde Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmamıştır. Bu durum (bilgi yelpazesi) Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A) Hayvancılığın gelişmiş olması.

B) Makine kullanımına elverişli tarım alanlarının sınırlı olması.

C) Tarım gelirlerinin yüksek olması.

D) Tarım etkinliklerine elverişli sürenin kısa olması.

E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması.

Soru 17. Türkiye’de Van Gölü çevresinde ve Konya Ova’sında olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzalarının oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Coğrafi konumu

B) Karasallık

C) Eğim fazlalığı

D) Yağış rejimi

E) Yer şekillerinin oluşumu

Soru 18. Yukarı Kızılırmak Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu  en az olan  bölümüdür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olamaz?

A) Yükseltinin fazla olması

B) İklimin sert olması

C) Sanayinin yetersiz olması

D) Yüzölçümünün küçük olması

E) Tarım alanlarının sınırlı olması

Soru 19. 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılığının en belirgin olarak görüldüğü bölge Marmara Bölgesidir.

Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?

A) Sanayinin gelişmiş olmasına

B) Boğazların bulunmasına

C) Tarım alanlarının dar olmasına

D) Geçiş iklimine sahip olmasına

E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az olmasına

Soru 20. Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzanma- sından dolayı nemli hava kütleleri 150-200 km iç kısımlara kadar sokulabilme özelliği göstermektedir.

Buna göre, aşağıda belirtilen yargılardan hangisi bu durumu kanıtlayıcı niteliktedir?

A)      Denizli’de Turunçgil tarımının yapılması

B)      Bölge içerisinde turizmin gelişmiş olması

C)     İzmir Limanı’nın hinterlandının geniş olması

D)     Bölgenin, bölümleri arasında farklı iklim tiplerinin görülmesi

E)      Bölge içerisinde nüfusun kıyı kesimlerde yoğunlaşması

CEVAP ANAHTARI

1.B   2.C   3.C   4.D   5.C   6.D   7.A   8.C   9.D   10.A   11.C   12.B   13.E   14.A   15.D   16.B   17.E   18.D  19.A   20.ABenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi