Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI
ReklamlarTÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara ulaşımının gelişmesini etkileyen koşullardan biri değildir?

A)    Sermaye

B)    İklim koşulları

C)   İşgücünün azlığı

D)   Yer şekilleri

E)    Teknolojik gelişme

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ulaşımın etkisi daha azdır?

A)      Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde

B)      Sanayinin kurulup gelişmesinde

C)      Turizmin gelişmesinde

D)      Ticaretin canlanmasında

E)       Tarımda ürün çeşidinin artmasında

Soru 3. Her türlü ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri kömür gibi madenlerin dış alım ve satımında yararlanılan,

I.   Demir yolu,      II.  Karayolu,      III.  Deniz yolu

taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en düşük olandan en yüksek olana doğrudur?

A)  III, I, II                  B)  II, III, I             C)  I, II, III

D)  I, III, II               E)  II, I, III

Soru 4. Türkiye’de kuzey – güney yönlü yol karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin (bilgi yelpazesi) farklılıklar görülmesi, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonuçlarındandır?

A)       Dünya üzerindeki coğrafi konumunun

B)      Dağların doğu – batı yönlü uzanmasının

C)      Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının

D)      Deprem kuşağı üzerinde bulunmasının

E)      Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının

Soru 5. Günümüzde demir yollarımızın istenilen düzeye ulaşmamış olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?

A)       Maliyetinin yüksek olmasıyla

B)      Yer şekillerinin engebeli olmasıyla

C)      Yerleşim merkezlerinin dağınık olmasıyla

D)      Nüfus yoğunluğunun çok olmasıyla

E)      Sermaye ve teknolojinin yetersizliğiyle

Soru 6. Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha dardır?

A)  İstanbul               B)  İzmit             C)  İskenderun

D)  Mersin                E)  Giresun

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine ait ortak bir özelliktir?

A)       Verimli topraklar üzerinde kurulması

B)    İşlek kara ve deniz yolları üzerinde bulunması

C)      Deniz kenarlarında kurulması

D)      Turizmin canlı ve gelişmiş olması

E)      Her türlü tarım ürününün yetişmesi

Soru 8. Türkiye’de aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaretteki önemi daha azdır?

A)  İskenderun limanı

B)   İzmir limanı

C)  Mersin limanı

D)  Samsun limanı

E)   İstanbul limanı

Soru 9. Türkiye’nin dış ticaretinin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çimento, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri gibi sanayi ürünleri ihraç edilir.

B) İthalatımızda en önemli yeri ulaşım araçları, elektronik eşya, makineler gibi sanayi ürünleri tutar.

C) İhracatımızda tarım ürünleri ve madensel hammaddelerin payı büyüktür.

D) Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha azdır.

E) Türkiye dışarıdan tarım ürünleri satın almaz.

Soru 10. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı en azdır?

A)  Buğday               B) Turunçgiller           C)  Tütün

D)  Antep fıstığı       E)  Kuru üzüm

Soru 11. Ülkemizin dış satımı az, dışalımı daha fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için söylenemez?

A)       Dış ticaret açığı vardır.

B)      Milli gelirin dağılımı düzensizdir.

C)      Sanayileşme hızlı olmaktadır.

D)      Ekonomi tarıma dayanmaktadır.

E)      Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin dışarıya sattığı yeraltı kaynaklarından biri değildir?

A)  Krom                 B)  Boksit                 C)  Bakır

D)  Nikel                  E)  Bor mineralleri

Soru 13. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri olan ülkelerden biri değildir?

A)  ABD                B)  Almanya               C)  Polonya

D)  İran                 E)  Pakistan

Soru 14. Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.

Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur?

A)       Tüketimi teşvik etmek

B)      Endüstriyel üretimi arttırmak

C)      Tarım ürünleri çeşidini arttırmak

D)      Dış alımı arttırmak

E)      Tarımsal verimi yükseltmek

Soru 15. Türkiye’de iç ticaretin önemli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)       Ülke içinde ekonomik yapının farklı olması

B)      Ürün çeşitliliğinin var  olması

C)      Ülke nüfusumuzun kalabalık olması

D)      Tüketimi karşılayan üretimin olmaması

E)      Tarımsal ürünlerin farklı zamanlarda yetişmesi

Soru 16. Deniz  turizmi  iklim  koşullarının  elverişli  ve kumsalların yaygın olduğu alanlarda gelişme gösterir.

Buna göre aşağıda verilen yerleşim merkezlerinden hangisinde deniz turizmi daha az gelişmiştir?

A)  Akçaabat             B)  Bodrum             C)  Kuşadası

D)  Side                     E) Alanya

Soru 17. Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde turizmin etkisinden söz edilebilir?

A)  İskenderun            B)  Kaş             C) Bandırma

D)  Akhisar                 E)  Keçiborlu

Soru 18. Ülkemizin turizm potansiyeli düşünüldü- ğünde, turizm sektörü gelişmiş İspanya, Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkelerden daha az (bilgi yelpazesi) gelişmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?

A) Bilinçli bir turizm politikamızın olmamasıyla

B)Reklam çalışmalarının yetersiz olmasıyla

C)     Konaklama ve ulaştırma hizmetlerinin

yetersizliğiyle

D)     Fiyatların her yıl sürekli değişmesiyle

E)Mal ve hizmetlerin ucuz olmasıyla

Soru 19. Aşağıdaki merkezlerden hangisi inanç turizmi kapsamında daha önemli bir yere sahiptir?

A)  Trabzon            B)  Bursa           C)  Şanlı Urfa

D)  Adana               E)  Sivas

Soru 20. Ülkemizde turizm gelirleri en yüksek olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Marmara Bölgesi

B)      Ege Bölgesi

C)      Akdeniz Bölgesi

D)      İç Anadolu Bölgesi

E)      Karadeniz Bölgesi

CEVAP ANAHTARI

1.C   2.E   3.A   4.B   5.D   6.E   7.B   8.D   9.E   10.A   11.C   12.D   13.C   14.B   15.D   16.A   17.B   18.E   19.C   20.ABenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi