Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)
ReklamlarTÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. Türkiye’de hayvancılıktan sağlanan gelirin çok düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)  Ahır hayvancılığının yaygın olmasıyla

B)  Hayvan sayısının yetersiz olmasıyla

C)  Mera hayvancılığının yaygın olmasıyla

D)  Hayvancılıkla uğraşan nüfusun az olmasıyla

E)  Otlak alanlarının yetersiz olmasıyla

Soru 2. Yağış miktarının fazla ve yazların serin olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılır. Hakkari Bölümünde yağış miktarı fazla olmasına rağmen büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılmaz. Bunun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Eğim ve engebenin fazla olması

B)  Ulaşımın gelişmemiş olması

C)  Tüketici nüfusun az olması

D)  Sanayileşmenin az olması

E)  Kışların çok soğuk olması

Soru 3. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına 64,7 et elde edilmesine rağmen büyükbaş hayvancılığın yaygın olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Küçükbaş hayvanların etinin daha fazla besleyici olması

B)  Türkiye’de dericilik sanayinin gelişmemiş olması

C)  Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha çok sermayenin gerekmesi

D)  Dokuma sanayinde yün ve tiftiğin daha çok kullanılması

E)  Doğal şartların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun olması

Soru 4.

I.     Hayvan sayılarının arttırılması

II.        Ahır hayvancılığının geliştirilmesi

III.      Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi

IV.      Hayvan soylarının ıslah edilmesi

V.       Yem üretiminin artması

Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta (bilgi yelpazesi) verimi arttırmaz?

A)  V       B)  IV       C)  III       D)  II     E)  I

Soru 5. Ülkemizde besicilik ve ahır hayvancılığının gelişmesinde, aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yaygın olarak tarımının yapılması daha fazla katkı sağlamaktadır?

A)  Buğday                          B)  Çay               C)  Üzüm

D)  Şeker pancarı               E)  Ay çiçeği

Soru 6.

I.    Arazinin fazla engebeli olmaması

II.        Sulanan arazinin geniş olması

III.      Bozkırların geniş yer kaplaması

IV.      Yaz mevsiminin serin geçmesi

V.       Yıllık yağış miktarının fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde küçük baş hayvancılığın yoğun olduğu yörelerin ortak özelliklerindendir?

A)  I ve II         B)  I ve III         C)  II ve III

D)  I ve IV         E)  IV ve V

Soru 7.

I.   Tarım alanlarının dar olması

II.        Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi

III.      Çayır ve otlakların geniş yer tutması

IV.      Yüz ölçümünün fazla olması

V.       Halkın alışkanlıkları ve tecrübeleri

Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili değildir?

A)  I ve II         B)  I ve III         C)  II ve III

D)  I ve IV         E)  IV ve V

Soru 8.  Hayvancılığın yaygın olduğu şehirlerde et kombinaları ve süt ürünleri işleyen fabrikalar çoktur.

Aşağıdaki yörelerden hangisinde  et ve süt işleyen fabrika daha azdır?

A)  Edirne            B)  Erzurum             C)  Van

D)  Giresun            E)  Kars

Soru 9. Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

A)      İpek böcekçiliği en çok Güney Marmara  Bölümü’nde gelişmiştir.

B)      Ülkemizin hayvan sayısı fazla fakat hayvanlardan elde edilen veri düşüktür.

C)     Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfusun yoğun olması büyükbaş hayvancılığı geliştirmiştir.

D)     Küçükbaş hayvancılık İç Anadolu Bölgesi’nde çok gelişmiştir.

E)      Arıcılık hemen hemen her bölgede yapılan bir hayvancılık faaliyetidir.

Soru 10. Ahır hayvancılığı genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde ahır hayvancılığının diğerlerine göre daha fazla gelişmesi beklenir?

A) İç Anadolu          B)  Doğu Anadolu          C)  Ege

D) Akdeniz          E)  Karadeniz

Soru 12. Aşağıda  hayvancılığın ülkemizde dağılışı ve dağılış sebebi eşleştirilerek verilmiştir.

Buna göre eşleştirmelerden hangisinin sebebi yanlış verilmiştir?

Adı Dağılışı Sebebi

A)  İpekböceği    Marmara      Ormanların fazla olması

B)  Kümes hay.   Marmara      Nüfusun yoğun olması

C)  Koyun          İç Anadolu    Bozkırların çok olması

D)  Sığır          Erzurum-Kars  Yaz yağışları ve çayır

E)  Balıkçılık    Karadeniz       Denizin az tuzlu olması

Soru 13. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde arıcılık faaliyeti ve bal üretimi yaygın değildir?

A)  Hakkari          B)  Sakarya       C)  Rize

D)  Kars         E)  Ordu

Soru 15. Türkiye’de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?

A)       Büyükbaş hayvancılık

B)      Küçükbaş hayvancılık

C)      Kümes hayvancılığı

D)      Arıcılık

E)      İpek böcekçiliği

(1998-ÖSS)

Soru 16. Kültür balıkçılığında balıklar kuluçka havuzlarında kafesler ve gölcükler içerisinde büyütülür. Ülkemizde kültür balıkçılığı son yıllarda artış göstermiş, devlet bu konuda üreticileri teşvik edici tedbirler almıştır.

Ülkemizde kültür balıkçılığının gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin payı yoktur?

A)       Denizlerimizde balık çeşidinin az olması

B)      Pazarlama olanaklarının kolay olması

C)      Denizlerimizde kirlenmenin fazla olması

D)      Avlanma giderlerinin az olması

E)      Kültür balıkçılığında verimin fazla olması

Soru 17. Türkiye’de balık avcılığının ortalama %82’si Karadeniz, %10’u Marmara, %5’i Ege, %3’ü Akdeniz’den sağlanır.

Buna göre balık avcılığının denizlere dağılımını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?

A)       Denizlerin kapladıkları alanlarıyla

B)      Denizlerin kirlilik oranlarıyla

C)      Deniz çanaklarının derinlikleriyle

D)      Denizlerin tuzluluk oranlarıyla

E)      Kıta sahanlıklarının genişlemesiyle

Soru 18. Yurdumuzda her yıl bir çok yerde orman yangınlarının görülmesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)       Yangın için gerekli önlemlerin alınmaması

B)      İğne yapraklı ormanların fazla yer tutmasının

C)      Bazı yerleşim alanlarının orman içinde olması

D)      Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinin

E)      Ormanların daha çok sapa yerlerde olması

Soru 20. Bir çok bitki topluluğunda olduğu gibi ormanlarında en fazla gelişip büyüdüğü zaman sıcaklık ve yağışın fazla olduğu zamandır. Yurdumuzdaki (bilgi yelpazesi) ormanların üst sınırı Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2800 m, İç Anadolu Bölgesi’nde 2500  Karadeniz Bölgesi’nde ise 2200 m civarındadır.

Orman üst sınırının Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha yüksek olması bölgenin hangi özelliği ile açıklanır?

A)       Karasallık şiddetinin fazla olmasıyla

B)      Nüfus yoğunluğunun düşük olmasıyla

C)      Kış sıcaklıklarının çok düşük olmasıyla

D)      Kışın yağışların kar şeklinde olmasıyla

E)      Bölge topraklarının verimli olmasıyla

CEVAP ANAHTARI

1.C   2.A   3.E   4.E   5.D   6.B   7.E   8.D   9.C   10.C   11.B   12.A   13.B   14.C   15.C   16.A   17.D   18.D   19.E   20.ABenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi