Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)
ReklamlarTÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu’da yetiştirilir.

B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.

C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.

D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa’da baştadır.

E) Hayvanlarımızın  et ve süt verimi yüksektir.

Soru 2. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına ise64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın.    olmasına

B) Engebenin ve ortalama  yükseltinin fazla olmasına

C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe …..      bağlı olmasına

D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli ………olmasına

E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli ………olmasına

Soru 3. Türkiye’de hayvansal verimi arttırmada aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Yem bitkileri üretiminin arttırılması

B) Üreticilerin kredilerle desteklenmesi

C) Mera hayvancılığının teşvik edilmesi

D) Hayvan soylarının ıslah edilmesi

E) Hayvansal ürünler sanayinin geliştirilmesi

Soru 4. Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Yer şekillerinin engebeli, toprakların kıraç olması

B) Yağışın bol, yağış rejiminin düzenli (bilgi yelpazesi) olması

C) Yazların sıcak geçmesi, kış yağışlarının fazla olması

D) Toprakların mineral bakımından zengin olması

E) Özellikle orman bakımından çok zengin olması

Soru 5. Modern usullerle hayvancılık yapılan bir ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Hayvan ırklarının ıslahı

B) Yem üretiminin arttırılması

C) Üreticilerin desteklenmesi

D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi

E) Otlak alanlarının genişletilmesi

Soru 6. Türkiye’de en yaygın hayvancılık faaliyeti küçük baş hayvancılıktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

A) Tarım alanlarının sınırlı olması

B) Yer şekillerinin çok engebeli olması

C) Diğer hayvancılık faaliyetlerinin zahmetli oluşu

D) Yer şekillerinin ve iklimin uygun oluşu

E) Et ve süt veriminin fazla oluşu

Soru 7. Küçük baş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerimizde yetiştirilir.

Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde küçük baş hayvancılık daha az yapılır?

A)       Konya Bölümü

B)      Orta Fırat Bölümü

C)      Erzurum-Kars Bölümü

D)      İç batı Anadolu Bölümü

E)   Ergene Bölümü

Soru 8. Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi Türkiye’nin az yağış alan iç kısımlarında yetiştirilir?

A) Tiftik keçisi                 B) Sığır              C) Kıl keçisi

D) At                                E) İpek böceği

Soru 9. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, küçük baş hayvancılık en azdır?

A) Antep fıstığı                  B) Çay              C) Ay çiçeği

D) Şeker pancarı                E) Buğday

Soru 10. Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en elverişli yerler doğu Karadeniz yaylaları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarıdır.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yaz yağışlarının fazla olması

B)      Sulama imkanlarının gelişmiş olması

C)      Geniş düzlüklerin olması

D)      Yükseltinin ve eğimin fazla olması

E)    Tarım topraklarının verimli olması

Soru 11. Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri ve bu türlerin yoğun olduğu yerler aşağıda verilmiştir.

Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

Hayvan türü                       Yaygın olarak yetiştiği yer

——————                    ——————————–

A)    Sığır                                  Erzurum-Kars Bölümü

B)    Koyun                                İç Anadolu Bölgesi

C)    Kıl keçisi                            Karadeniz Bölgesi

D)    Tiftik keçisi                        İç Anadolu Bölgesi

E)     İpek böceği                       Güney Marmara Bölümü

Soru 12. Aşağıda yer alan hayvanların hangisinin ürünleri sanayi de işleme tutulmadan kesinlikle kullanılmaz?

A) Koyun                     B) Arı                         C) Manda

D) Tavuk                      E) İpek böceği

Soru 13. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde ahır hayvancılığı ve besicilik daha fazla yapılmaktadır?

A) İç Anadolu          B) Marmara       C) Doğu Anadolu

D) Karadeniz           E) Akdeniz

Soru 14. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş hayvancılık daha az yapılır?

A) Mısır                   B) Çay                       C) Fındık

D) Buğday              E) Şeker pancarı

Soru 15. Arıcılığı asıl geçim kaynağı olarak seçenler, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etkiye sahiptir?

A)       Çok emek gerektirmemesi

B)      Ekonomik değerinin yüksek olması

C)      Arı ürünlerine olan ihtiyacın artması

D)      İklim şartlarından daha az etkilenmesi

E)   Besin değerinin yüksek olması

Soru 16. Bugün ülkemizde modern tavukçuluk daha çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük merkezlere yakın yerlerde gelişmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Tavuğun ticari değerinin yüksek olması

B)      İklim şartlarının elverişli olması

C)      İş gücüne fazla ihtiyaç duyulması

D)      Büyük tüketim merkezlerine yakın olması

E)      Kentlerdeki işsiz insanlara iş kapısı olması

Soru 17. Balıkçılığın ilkel metotlarla yapıldığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemez?

A)       Kum motorlarının balık yuvalarını bozması

B)      Açık deniz balıkçılığının yapılması

C)      Kaçak ve zamansız avlanmaların yapılması

D)      Balıkçı teknelerinin küçük ve yetersiz olması

E)      Denizin sanayi ve yerleşim atıkları ile kirletilmesi

Soru 18. Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmeme -sinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?

A)  Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak (bilgi yelpazesi) olması

B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz oluşu

C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen gösterilmemesi

D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması

E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olması

Soru 19. Türkiye’de avlanan balık miktarının büyük bir bölümü    (%81) Karadeniz’den sağlanır.

Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinde;

I.         Kıyı şeridinin uzun oluşu

II.        İklimin ılıman oluşu

III.      Kıta sahanlığının dar oluşu

IV.      Yer şekillerinin fazla engebeli oluşu

V.       Tarım alanlarının sınırlı oluşu

Gibi faktörlerden hangisinin etkisi daha çoktur?

A) I ve III                   B)Yalnız II                    C) I ve II

D) II ve III                  E) IV ve V

Soru 20. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmı doğrudan ve dolaylı olarak hayvancılığımıza katkı sağlamaktadır.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için bu durum söz konusu olamaz?

A) Burçak                  B) Buğday                  C) Fındık

D) Çavdar                  E) Şeker pancarı

CEVAP ANAHTARI

1.E   2.A   3.C   4.A   5.E   6.D   7.C   8.A   9.B   10.A   11.C   12.E   13.B   14.D   15.B   16.D   17.B   18.D   19.E   20.CBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi