Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6)

TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6)
ReklamlarTÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

21. 1940 sonrası Türk şiirinde Halk şiiri geleneğinden yola çıkarak yeni bir şiir anlayışına ulaşan sanatçı, günün geçerli akımlarına bağlanmadan kendisinin olan bir şiiri geliştirmiştir. Yalın, akıcı bir söyleyişe dayanan ve Halk şiirinden beslenen, Anadolu insanının yaşamını, doğayla ilişkilerini dile getiren bir şiirdir bu… Köy ve köylü gerçek kimliğiyle onun şiirinde yer alır. Sanatçının Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda adlı eseri bir oratoryaya da konu olmuştur.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Cahit Külebi

C) Ceyhun Atıf Kansu

D) Attila İlhan

E) Oktay Rıfat Horozcu

22. Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiiri ile İkinci Yeni şiirinin ortak özelliklerindendir?

A) Soyutlamalara ve imgelere önem verme

B) Mazmunlardan (kalıp sözlerden) yararlanma

C) Ölçü ve uyağa dayanma

D) Gelenekten yararlanma

E) Belli nazım biçimlerini kullanma

23. 1940′tan sonra kendine özgü bir üslup kuran sanatçı, şiirde felsefi temaları, gündelik hayatı, anlık sevinç ve tasaları, aşkı, ölümü işledi. Ölüm teması yaygın olarak bütün şiirlerinde görülmektedir. Ölüm düşüncesi, şairin zihnini yaşamının sonuna kadar kurcalamıştır. 1946′da bir partinin düzenlediği şiir (bilgi yelpazesi) yarışmasında birinci olan sanatçı hece ile ölçülü, kafiyeli şiirler yazmış; serbest tarzı da denemiştir. Sanatçı, zaman zaman sembollere de başvurmuş, uzak çağrışımlar ve hayal oyunlarından yararlanmıştır.

Bu parçada hangi sanatçı tanıtılmaktadır?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Ahmet Muhip Dranas

D) Necip Fazıl Kısakürek

E) Ahmet Kutsi Tecer

24. Yeni edebiyatımız içinde söze, anlama, düşünce kavramlarına önem verenlerin başında gelir. Önce Haşim, daha sonra Yahya Kemal’in şiir anlayışının etkisinde kalır ama bunlardan kısa sürede sıyrılır. Estetik kaygı, biçim ve ses onda önemli öğelerdir. Makaleleri, denemeleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanınmış; esas ününü ise şiirleri ve romanlarıy-la kazanmıştır. Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler… önemli eserlerinden birkaçıdır.

Bu parçada hangi sanatçı tanıtılmaktadır?

A) Peyami Safa

B) Memduh Şevket Esendal

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Abdülhak Şinasi Hisar

25. Yahya Kemal ile Ahmet Haşim’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Konularını tarihten almaları

B) Hem şiir hem düzyazı alanında eser vermeleri

C) Aynı edebi toplulukta yer almaları

D) Aynı edebiyat akımına bağlı olmaları

E) Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmaları

26.

Aruz sizin olsun, hece bizimdir

Halkın söylediği Türkçe bizimdir

Bu dizeler, aşağıdaki sanat topluluk ya da eğilimlerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Tanzimatçılar

B) Serveti Fünuncular

C) Garipçiler

D) Fecr-i Aticiler

E) Milli Edebiyatçılar

27. “Memleket Edebiyatı” adıyla bilinen akımın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ahmet Haşim

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Orhan Veli Kanık

E) Ahmet Muhip Dranas

28. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hem Garipçileri hem de II. Yeni şiir hareketini eleştirerek, bunlara karşı çıkmıştır ?

A) Attila İlhan

B) İlhan Berk

C) Melih Cevdet Anday

D) Turgut Uyar

E) Oktay Rıfat Horozcu

29. Aşağıdaki romanlardan hangisinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşu konu edinilmiştir ?

A) Yorgun Savaşçı

B) Devlet Ana

C) Yer Demir Gök Bakır

D) Küçük Ağa

E) Ateşten Gömlek

30. Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır.Birinci İnönü Savaşının (bilgi yelpazesi) kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği  karşısında kendini sorgular ve yıllarca ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten  vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada verilmiştir?

A)  Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar

B)  Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

C)  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa

D)  Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay

E)  Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

CEVAP ANAHTARI

21)B 22)A 23)A 24)D 25)B 26)E 27)C 28)A 29)B 30)A

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASIBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi