Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5)

TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5)
ReklamlarTÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

11. “Yeni Lisan” akımının tutunmasında önemli payı bulunan, konuşma dilini yazılarında büyük bir ustalıkla kullanan bir yazardır. Hikaye ve romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Hiçbir “tez”e bağlanmaksızın sağlam bir teknikle, başarılı çevre tasvirleri içinde nefis bir üslupla olayları anlatır. İstanbul’un çeşitli hayat sahnelerini anlatan “İstanbul’un içyüzü”, Hatay’ın Türklüğü davası uğruna yazdığı “Çete”, yurt dışına sürülen politika kurbanlarını ele alan “Sürgün” adlı romanları bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ömer Seyfettin

B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Reşat Nuri Güntekin

12. Orhan Veli Kanık ile ilgili aşağıdaki bilgilerde hangisi yanlıştır?

A) En basit olayları, en sıradan kişileri şiir konusu yapmıştır.

B) “İkinci Yeni” şiir hareketinin öncüsü olmuştur.

C) Şiirlerinde söz sanatları hemen hiç görülmez.

D) Yer yer alaycı ve nükteli bir anlatımı benimsemiştir.

E) Yalın bir dille, halktan kişilerin yaşamını şiirleştirmiştir.

13……………. Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişmiş kuşakların düşünüş ve yaşayış farklarını, ……….. İstanbul’un Mütareke yıllarındaki yaşayışını…………..Milli Mücadele dönemi Anadolu’sunu başarıyla anlatır.

Yukarıdaki boşluklara, sırasıyla. Yakup Kadri’ye ait hangi yapıtların adları getirilmelidir?

A) Yaban, Hüküm Gecesi, Erenlerin Bağından

B) Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban

C) Ankara, Kiralık Konak, Hüküm Gecesi

D) Okun Ucundan, Erenlerin Bağından, Yaban

E) Sodom ve Gomore, Hüküm Gecesi, Kiralık Konak

14. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar için yanlıştır?

A) Yapıtlarında klasik ve romantik akımların etkisi açıkça görülür.

B) Hiçbir edebiyat topluluğuna katılmamış, bağımsız kalmıştır.

C) Kimi yapıtlarında, olayın akışını kesmiş okuyucuya değişik bilgiler vermiştir.

D) Roman ve öykülerinde gülünç tiplere çok yer vermiştir.

E) Yapıtlarında, İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan halkı anlatmıştır.

15. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın ünlü bir masal yazarıdır. Türk folklor ürünleri üzerine araştırmalar yapan, sözlü değerleri yazıya geçiren sanatçı, Türk masallarını kendine özgü bir üslupla yazdı. Sanatçı 1956′da “Açıl Sofram Açıl” adlı eseriyle Danimar-ka’daki H.C. Andersen ödülünü aldı.

Bu parçada kendisinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eflatun Cem Güney

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Bedri Rahmi Eyüboğlu

D) Orhan Veli Kanık

E) Melih Cevdet Anday

16. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’le birlikte “Yeni Lisan” akımını ilk benimseyen sanatçılardan biridir. Edebiyata Fecr-i Âti topluluğunda başlamış; ancak sonradan (bilgi yelpazesi) Milli edebiyat akımını desteklemiştir. “Yeni Lisan” görüşünü benimsedikten sonra sade dille ve hece ölçüsüyle de şiirler yazan sanatçı, şairliğinden çok okul kitapları ve edebiyat tarihimiz üzerindeki araştırmalarıyla tanınmıştır.

Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Süleyman Nafiz

D) Ali Canip Yöntem

E) Fuat Köprülü

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ahmet Haşim, fıkra yazarlığının yanı sıra sembolist ve empresyonist çizgide şiirler yazmıştır.

B) Yahya Kemal Beyatlı, tek bir şiiri dışındaki tüm şiirlerinde heceyi kullanmıştır,

C) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirde Yahya Kemal’in ve Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmıştır.

D) Önce heceyle sonra serbest ölçüyle şiirler yazan Cahit Sıtkı Tarancı, şiirlerinde yaşama sevinciyle birlikte ölüm korkusunu da ele almıştır.

E) Orhan Veli Kanık, geleneksel şiir anlayışına karşı çıkarak, şiirlerinde geleneksel temalara, edebi sanatlara yer vermemiştir.

18.

-Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğallığından yararlanmak

-Günlük hayatın, sıradan insanların sorunlarını dile getirmek

-Yaşama sevincini işlemek; espriden, nükteden yararlanmak

-Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dili yeğlemek

Bu özellikler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Garip Hareketi

B) II. Yeni Grubu

C) Milli Edebiyatçılar

D) Yedi Meşaleciler

E) Fecr-i Aticiler

19. ilk şiirleri Yeni Mecmua’da çıkan sanatçı, tasavvuf düşüncesinden aldığı ilhamı modern Fransız şiiri ölçüleri içinde değerlendirmiş; şiirlerinde insan, kainat, madde ve ruh problemlerini, insanın iç çatışmalarını, gizli duygu ve tutkularını başarıyla işlemiştir. Hemen her türde eser veren sanatçı, kendine özgü bir üslup yaratmıştır. Şiir alanında Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Çile; tiyatro alanında Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey önemli eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Ahmet Muhip Dranas

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Asaf Halet Çelebi

20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır?

A) Nedim

B) Şeyh Galip

C) Ziya Paşa

D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) Mehmet Akif Ersoy

CEVAP ANAHTARI

11)C 12)B 13)B 14)A 15)A 16)D 17)B 18)A 19)C 20)E

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASIBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi