Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | TOPRAK OLUŞUMU, BAŞLICA TOPRAK BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULAR

TOPRAK OLUŞUMU, BAŞLICA TOPRAK BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULAR
ReklamlarTOPRAK OLUŞUMU, BAŞLICA TOPRAK BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. Ilıman iklim kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Kahverengi orman toprakları

B)      Podzollar

C)      Step toprakları

D)      Lateritler

E)      Tundra toprakları

Soru 3. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Arazinin engebeli olması

B)      Erozyonun çok etkili olması

C)      Heyelanların sık görülmesi

D)      Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

E)      Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması

Soru 4. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki  örtüsünün  gür  olmasına rağmen  humus miktarı (bilgi yelpazesi) bakımından zayıftır.

Bu durumun  temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Kimyasal çözülmenin az  olması

B)      Fiziksel çözülmenin fazla olması

C)      Yıllık sıcaklık farklarının az olması

D)      Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması

E)      Akarsuların debilerinin yüksek olması

Soru 5. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Laterit

B)      Podzol

C)      Tundra

D)      Çernezyom

E)      Terra-Rossa

Soru 7. Aşağıdakilerden  hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?

A)       Nem

B)      Kayaçların yapısı

C)      Sıcaklık

D)      Humus

E)      Bitkiler

Soru 8. Alüvyonlar, morenler ve lösler taşınmış topraklardır.

Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?

A)       Fazla yıkanmış topraklardır

B)      Geçirimsiz topraklardır

C)      Karbonatlı topraklardır

D)      İnce taneli topraklardır

E)      Verimli topraklardır

Soru 9. Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır?

A)       Laterit- Kahverengi orman toprağı

B)      Terra Rossa –Step

C)      Podzol –Çöl toprağı

D)      Podzol-laterit

E)      Çernezyom-Tundra

Soru 10. Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir   toprak oluşum şeklidir?

Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha  şiddetli olması gerekir?

A)       Sinop

B)      Konya

C)      Rize

D)      Tokat

E)      Eskişehir

Soru 11. Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?

A)       Erozyon etkisiyle oluşurlar

B)      Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar

C)      Horizonları gelişmemiştir

D)      Delta ovalarında oluşurlar

E)      Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır

Soru 12. Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yer şekillerinin engebesiz olması

B)      Rüzgâr erozyonunun yaygın olması

C)      Akarsu ağının seyrek olması

D)      Yağış miktarının az olması

E)      Bitki örtüsünün olmaması

Soru 13. Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır.

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde  bu topraklar geniş yer tutar?

A)       Batı Karadeniz

B)      Kıyı Ege

C)      Yukarı Kızılırmak

D)      Orta Fırat

E)      Ergene

Soru 14. Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda  belirtilen yerlerden hangisinde bu çözülme şekli  daha fazla  görülür?

A)            60° enlemleri civarı

B)           Ekvator çevresi

C)          Kutuplar ve çevresi

D)          30° enlemleri civarı

E)     Orta kuşak karalarının batı kıyıları

Soru 15. Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki  büyük gruba ayrılır lar.

Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Alüvyon – moren – lös (bilgi yelpazesi) gibi isimler alırlar.

B)      Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.

C)      Taşınmış toprakların kalınlıkları bazen birkaç yüz metreyi geçebilir.

D)      Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.

E)      Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi dış etkenler oluşturur

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?

A)          Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi

B)         Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi

C)        Kayalarda erime meydana gelmesi

D)        Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö rülmesi

E)   Ülkemizde en çok iç Anadolu’da görülmesi

CEVAP ANAHTARI

1.A   2.C   3.D   4.D   5.E   6.D   7.D   8.E   9.B   10.C   11.D   12.E   13.A   14.D   15.B   16.EBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, TOPRAK OLUŞUMU, BAŞLICA TOPRAK BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULAR yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TOPRAK OLUŞUMU, BAŞLICA TOPRAK BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULAR değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi