Ana Sayfa | Öğretmen Seminer Konuları | Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin Yapılması

Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin Yapılması
ReklamlarSTRATEJİ GELİŞTİRME NEDİR? STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri  ifade  edecek   şekilde  hazırlanmasına,  kaynak  tahsisinin  önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Bu çerçevede stratejik planlama:

Sonuçların  planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır.

Değişimin  planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret  eder  ve  değişimi  destekler.  Dinamiktir  ve  geleceği  yönlendirir.  Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir. Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.

Kaliteli  yönetimin  aracıdır: Disiplinli  ve  sistemli  bir  şekilde,  bir  kuruluşun kendisini  nasıl  tanımladığını,  neler  yaptığını  ve  yaptığı   şeyleri  niçin  yaptığını değerlendirmesi,  şekillendirmesi  ve  bunlara  rehberlik  eden  temel  kararları  ve eylemleri üretmesidir.

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin  izlenmesine,  değerlendirilmesine  ve  denetlenmesine  temel oluşturur.

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi  tarafından  tam  olarak  desteklenmesi   şarttır. Bununla  beraber,  ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Diğer yandan stratejik planlama:

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.

Salt bir belge  değildir: Stratejik  planın  hazırlanması,  gerçekleştirilmesi  için yeterli  değildir.  Planın  sahiplenilmesi  ve  eyleme  geçirilmesi  gerekir.  Asıl  olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir.

Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde  kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

Stratejik Planla İlgili Dökümanlar

Okullarımızın stratejik plan hazırlama esnasında ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren bazı dosyalar aşağıda verilmiştir.

Stratejik Plan Nedir?

İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan

Isparta Stratejik Planı
MEB Stratejik Planı
Eğitimde Stratejik Planlama Kitapçığı
Stratejik Plan Değerlendirme_1
Stratejik Plan Değerlendirme_2
Stratejik Plan Değerlendirme_3
Boş Stratejik Plan Formatı
Okul ve Kurumlar İçin Stratejik Plan Rehberi
Planlı Okul Gelişim Modeli Kitabı
Stratejik Plan Sunu

Konu Linki: Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin Yapılması Seminer Çalışması (2012 Haziran)-Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin Yapılması Seminer Çalışması (2012 Haziran)

http://www.erguven.net

 Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Öğretmen Seminer Konuları kategorisi altında, Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin Yapılması yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin Yapılması değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi