Ana Sayfa | Öğretmen Seminer Konuları | Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelin İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama

Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelin İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama
ReklamlarÖğretmen yeterlilikleri ile ilgili yayınlanan MEB Genelgesi.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.ÖEG.0.13.03.04/ 546 24/04/2009
Konu: Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli
Mesleki Gelişim Modeli

GENELGE
2009/47

Türk Millî Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerin merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilebilmesi için geliştirilen öğretim programlarının, etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesinde en önemli görev öğretmenlerimize düşmektedir.

Bu bakımdan öğretmenlerimizden, bilgiye ulaşmada öğrencilerine yol göstermeleri; alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri; değişimi algılama, yönetme ve organize etme becerilerini geliştirmeleri; meslektaşlarıyla iş birliği yapmaları ve aileler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla etkin görüş alışverişinde bulunmaları beklenmektedir.

Dolayısıyla bu süreçte büyük rol oynayan öğretmenlerimizin niteliklerinin sorgulanması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. İşte bu süreçte öğretmen yeterliklerinin belinlenmesi, mesleki gelişimlerinde de bu yeterliklerin esas alınması gerekli görülmektedir.
Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda başlanmıştır. Bu kapsamda belirlenen;

1-Tüm öğretmenlerde bulunması gereken bilgi, beceri ve tutum özelliklerini içeren Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Talim ve Terbiye Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlık Makamının 17/04/2006 tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

2-Öğretmenlerin kendi alanlarına özgü bilgi, beceri ve tutum özelliklerini içeren Özel alan Yeterlikleri ise;

a)Okulöncesi ve özel eğitim öğretmenleri dâhil ilköğretim kademesi öğretmenlerine yönelik olmak üzere 16 alanda belirlenmiş, Talim ve Terbiye Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlık Makamının 04/06/2008 ve 25/07/2008 tarihli onayları ile yürürlüğe konulmuştur.

b)Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Özel Alan Yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara 9 alana (Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji) öncelik verilmek suretiyle Ortaöğretim Projesi kapsamında başlanmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

Öğretmen yeterliklerinin, öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesi ve hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesinde; öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde; seçiminde; iş başarılarının ve performanslarının değerlendirilmesinde; kendilerini tanıma ve mesleki gelişimlerinde kullanılması beklenmektedir.

Ayrıca, mevcut öğretmenlerin yeterlikler temelinde mesleki gelişimlerini sağlamalarında kendilerine rehber olması bakımında “Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli” oluşturulmuş ve bu modelin uygulanmasına dönük bir kılavuz hazırlanmıştır.

Kılavuzun uygulanabilirliğinin ölçülmesi amacıyla, Ankara, Bolu, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Van olmak üzere 6 pilot ilde 311 ilköğretim okulunda denenmiştir.

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sonlandırılan pilot uygulama çalışmaları sürecinde alınan geri bildirimler doğrultusunda kılavuzun revizesi yapılarak basıma hazır hale getirilmiştir.
Okul içinde ve dışında öğretmenlerimizin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanan Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli; mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmenlerin, kendi gelişim modelini oluşturması ve hazırladığı Bireysel Mesleki Gelişim Planının uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde yol haritasıdır.

Yürürlüğe konulmuş olan öğretmen yeterlikleri kitap olarak basılmış ve Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, öğretmen sendikaları, sivil toplum örgütleri, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Ayrıca, hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesi bağlamında değerlendirilmek üzere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına da gönderilmiştir.

Ortaöğretim Projesi kapsamında yürütülen performans yönetim sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasıyla öğretmenlerin öğretmen yeterlikleri bağlamında mesleki gelişimlerinin sağlanmasına dönük uygulamalara geniş kapsamlı olarak başlanacağı dikkate alınarak tüm il, ilçe ve okul yöneticileri ile öğretmenlerimizin Öğretmen Yeterliklerini ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelini incelemeleri ve süreç hakkında bilgi edinmelerinde yarar görülmektedir.

Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin tüm bilgilere Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr veya http://otmg.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir
Bilgilerinizi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli ile okul ve diğer eğitim kurumlarının yöneticileri ve öğretmenlerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Muammer Yaşar ÖZGÜL
Bakan a. Müsteşar

İlgili resmi yazı için Tıklayınız

Konu Linki: Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelin İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama Seminer Çalışması (2012 Haziran)-Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelin İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama Seminer Çalışması (2012 Haziran)

http://www.erguven.net

 Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Öğretmen Seminer Konuları kategorisi altında, Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelin İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelin İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi