Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)
ReklamlarMODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B)  Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.

C)  Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D)  1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu

tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir

E)  Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?

A)  Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

B)  Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişlerdir.

C)  Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi  olmuştur.

D)  Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

E)  Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?

A)  O. Veli Kanık – O.Rifat Horozcu – M. Cevdet Anday

B)  O.Veli Kanık – Cemal Süreya – Edip Cansever

C)  F. Nafiz Çamlıbel – N. Fazıl Kısakürek – Ece Ayhan

D)  Osman Saba – M. Cevdet Anday – Yahya Kemal

E)  A. Muhip Dıranas – A. Kutsi Tecer – Edip Cansever

4. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize (bilgi yelpazesi)istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yedi Meşaleciler   B) Birinci Yeniler  C) İkinci Yeniler   D)  Fecr- i Ati topluluğu    E) Beş Hececiler

5.Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?

A)  İnce Memed

B)  Yer Demir Gök Bakır

C)  Ağrı Dağı Efsanesi

D)  Sarı Sıcak

E)  Saatleri Ayarlama Enstitüsü

6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla”  en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yahya Kemal Beyatlı

B)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Tevfik Fikret

D)  Mehmet Akif Ersoy

E)   Faruk Nafiz Çamlıbel

7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A)  Reşat Nuri Güntekin – Şıpsevdi

B)  Orhan Veli Kanık – Vazgeçemediğim

C)  Kemal Tahir – Devlet Ana

D)  Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları

E)  Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

8. Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)  M. Cevdet Anday

B)  Enis Behiç Koryürek

C)  Yahya Kemal Beyatlı

D)  Cahit Sıtkı Tarancı

E)   Ahmet Haşim

9. Çeşitli gazetelerde başyazrlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”,  “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Rasim

B)  Sait Faik Abasıyanık

C)  Sabahattin Eyuboğlu

D)  Falih Rıfkı Atay

E)  Memduh Şevket Esendal

10. “Kırgızistan Türk edebiyatının dünyaca tanınmış yazarıdır. Dünyada en çok okunan romancılar arasında yer alır. Eserlerinde doğa, aşk ve vatan (bilgi yelpazesi) sevgisi geniş yer tutar. İlhamını Manas ve diğer Kırgız destanlarından ve efsanelerinden alır. “Cemile” adlı romanı dünyada bütün zamanların en çok okunan aşk romanı seçilmiştir. Sanatçıya Sovyetler Birliği’nde en değerli edebiyat ödülü sayılan  Lenin Ödülü verilmiştir.”

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Cengiz Aytmatov

B)  İsmail Gaspıralı

C)  Ata Atacanoğlu

D)  Aybek

E)  Abdurrahim Dede

CEVAP ANAHTARI

1. B   2. D   3.A    4.  A    5. E    6. A     7. A    8.  D     9. D    10. A

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASIBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi