Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)
ReklamlarMİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri “Beş Hececiler” grubunda yer alır?

A)  Orhan Veli Kanık – Ahmet Kutsi Tecer

B)  Yusuf Ziya Ortaç – Faruk Nafiz Çamlıbel

C)  Ahmet Muhip Dıranas – Yahya Kemal Beyatlı

D)  Melih Cevdet Anday – Fazıl Hüsnü Dağlarca

E)  Enis Behiç Koryürek – Cemal Süreya

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)  Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.

B)  Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C)  Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D)  Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

E)   Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

3.

Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve

I                                                               II

Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile

III                                    IV

başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin

V

birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelmeyi amaçlar.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I       B) II      C)  III      D) IV       E) V

4. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler topluluğunun özelliklerinden biri değildir?

A)  Şiirlerinde Anadolu gerçeklerini işlediler.

B)  Cumhuriyet Edebiyatı’nda görülen ilk edebi harekettir.

C)  Ulusal coşkuyla birlikte romantizme yönelmişlerdir.

D)  “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kaldılar.

E)  Halk edebiyatı nazım biçimlerini de kullandılar.

5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?

A)  Reşat Nuri Güntekin

B)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)  Refik Hait Karay

D)  Tevfik Fikret

E)  Halide Edip Adıvar

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?

A)  Türkçülüğün Esasları

B)  Bir Serencam

C)  Aziz İstanbul

D)  Şık

E)  Ankara

7. Beş Hececiler’in en tanınmış şairidir. İlk şiirlerinde Yahya Kemal’in etkileri görülür; bu yüzden ilk şiirleri aruzladır. Ancak gerçek ününü heceyle yazdığı şiirlerle kazandı. Şiirlerinde genellikle Memleket, aşk ve düşünce temalarını işledi. Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi eserlerinden sadece birkaçıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Necip Fazıl Kısakürek

B)  Yusuf Ziya Ortaç

C)  Faruk Nafiz Çamlıbel

D)  Enis Behiç Koryürek

E)  Yahya Kemal Beyatlı

8. Aşağıdaki  eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A)  Türk Sazı

B)  Vurun Kahpeye

C)  Yaban

D)  Çalıkuşu

E)  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.

B)   Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.

C)   Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.

D)   Vezinsiz, kafiyesiz  şiirler yazılmıştır.

E)   Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

10. Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal (bilgi yelpazesi) etti.Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. “Türkçülüğün Esasları” , “Altın Işık”  en tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ömer Seyfettin

B)  Ziya Gökalp

C)  Ali Canip Yöntem

D)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)  Reşat Nuri Güntekin

CEVAP ANAHTARI

1. B    2. E    3. D     4. D    5. D   6. A   7. C     8. A    9. D    10. B

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASIBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi