Ana Sayfa | Türkçe Soru Bankası | KELİMEDE ANLAM / SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)

KELİMEDE ANLAM / SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)
ReklamlarKELİMEDE ANLAM / SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

a) O, okulu bitirince ben işe başladım.

b) Onları yerdikçe, kendisi övülüyordu.

c) Burada onun üzüldüğünü görüyor umursamıyordu.

d) Bu tembel adam, nasılsa çalışkan oldu.

e) Burumu iyi değerlendirip kötüleri cezalandırdı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü, temel (ilk) anlamında kullanılmıştır?

a) Bu duruşmada da ağız değiştirdi.

b) Anadolu ağzıyla Rumeli ağzı arasında ses farkı çoktur.

c) Mağazanın ağzı ormanlık bir yere açılıyordu.

d) Ağzında dişleri kalmadı hep çektirdi.

e) Bu iş kesenin ağzını açtı.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, özelliğini belirttiği varlığa küçültme anlamı katmamıştır?

a) Mavimsi giysi ona yakışmıştı.

b) Kısacık boyuyla ortalıkta dolaşıyor.

c) Ona güzelce bir ev aldık.

d) Biricik kızını çok özlemişti.

e) Ufacık kedi duvarı bir sıçrayışta aştı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” sözcüğü “ölçüsünde, derecesinde” anlamına gelmektedir?

a) Konferansa yüz kadar öğrenci gelmişti.

b) Dün gece sabaha kadar uyumamış.

c) On beş yaşına kadar Ankara’da oturmuş.

d) Bu yaşta onun kadar kuvvetli çocuk görmedim.

e) Anlatılanlardan ben de filmi görmüş kadar oldum.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” kelimesi neden – sonuç ilişkisi kurmaktadır?

a) Üç gün için İstanbul’a gidecekmiş.

b) Sorun bugün (bilgi yelpazesi) için çözülmüştür.

c) Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.

d) Bu gezi için ayrılan para azdır.

e) Bu armağanı sizin için almıştım.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ce” eki, geldiği ada “görelik” anlamı kazandırmıştır?

a) Bu bilgice bizden daha iyiydi.

b) Kanımca bu konu açıklama ister.

c) Buraya gelen yaşça büyük olanıydı.

d) Senin yanında bunca yılım geçti.

e) Adamca bir davranıştı, doğrusu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş ikileme yoktur?

a) Türlü türlü yemekler sundular.

b) Vıcık vıcık bir çamur vardı.

c) Püfür püfür rüzgar esiyordu.

d) Kütür kütür erikler yedik

e) Çağıl çağıl sular geçtik.

 

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a) Yazarın eserlerinin, pürüzlü bir anlatımı var.

b) İyi yazar, okuyucusu ile sıcak bir diyalog kurar.

c) Bu hikayenin ağır, anlaşılmayan bir konusu var.

d) Yazar eserde, çevre betimlerine yer vermiş.

 

9. “az daha” söz grubu, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Ağaca tırmanırken ayağı kaymış, az daha düşüyormuş.

b) Peşimden koşan küçük köpek az daha ayağımı ısırıyordu.

c) Annesi yetişmeseydi küçük çocuk az daha camdan düşecekti.

d) Okula ulaşmak için az daha yürümemiz gerekiyor.

 

10. “susmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

a) Saatlerce konuştuktan sonra bir süre sustuk.

b) Tatlı tatlı öten bülbül biraz sonra susmuştu.

c) Susarsanız ben de derse başlarım

d) Parasal nedenlerle bir sanat dergisi daha sustu.

 

CEVAP ANAHTARI

1.c    2.d    3.d    4.d    5.c    6.b    7.a    8.d    9.d    10.dBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Türkçe Soru Bankası kategorisi altında, KELİMEDE ANLAM / SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz KELİMEDE ANLAM / SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi