Ana Sayfa | Fen ve Teknoloji Dersi Soru Bankası | HÜCRE, FOTOSENTEZ, CANLILAR, VÜCUDUMUZ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1

HÜCRE, FOTOSENTEZ, CANLILAR, VÜCUDUMUZ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1
ReklamlarHÜCRE, FOTOSENTEZ, CANLILAR, VÜCUDUMUZ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

S.1. Yeryüzündeki bir cismin ağırlığı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Bulunduğu enleme                                                                              B) Atmosfer basıncına

C) Deniz seviyesinden yüksekliğine                                     D) Yerin merkezine olan uzaklığına

S.2. Bir uçan balon belli bir yüksekliğe eriştikten sonra patlar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükseldikçe hava basıncının artması ve bu basınca balonun direnç göstermemesi

B) Yükseldikçe hava basıncı azaldığından balonun içindeki gazın genleşmesi

C) Yükseldikçe hava sıcaklığı arttığından balonun erimesi

D) Yükseldikçe havadaki toz bulutlarının etkisinin fazlalaşması

S.3. X metal,Y ametal,Z ametal olduğuna göre X,Y ve Z’nin 0luşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

I- XY               İyonik bağ                             II- XZ       Kovalent bağ                       III- YZ      Kovalent bağ

A) Yalnız I                                     B) Yalnız II             C) I ve III                                               D) II ve III

S.4. C2H5OH + XO2 2CO2+ 3H2O  denkleminde X’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?

————–à

A)  4               B)  3                       C)  2                                      D) 3/2

S.5. Fermantasyon olayında glikozun yakılmasına karşılık bazen laktik asit bazen etil alkol gibi ürünlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortamda oksijen bulunmaması                                        B) Canlı yapısının basit olması

C) Kullanılan organik besinlerin farklı olması                     D) Farklı enzimlerin görev alması

S.6.

I- Protein

II- Karbonhidrat

III- Yağ

Bir insanda belirli bir açlık süresinde yukarıdaki organik moleküllerin enerji verici olarak kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-III-I          B) I-II-III                 C) III-I-II                 D) III-II-I

S.7. Aşağıdaki madensel tuzlardan hangisi bitkinin glikozdan yararlanarak protein oluşturmasını sağlar?

A) Fosfat tuzları           B) Azot tuzları       C) Sodyum tuzları               D) Magnezyum tuzları

S.8. Bir kimyasal tepkimede ;

I-   Atom sayısı ve cinsi korunur

II-  Toplam kütle değişmez

III- Hacim sabit kalır (bilgi yelpazesi)

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I             B) Yalnız II                   C) Yalnız III              D) I ve II

S.9. Beyinciği zedelenen bir kuş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uçamaz     B) Hareket edemez    C) Yalpalayarak uçar    D) Hareketlerinde değişiklik olmaz

S.10. Sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisinde en azdır?

A) Buzlu yol                  B) Cilalanmış zemin                          C) Deniz                D) Uzay boşluğu

S.11. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?

A) Kandaki şeker miktarını ayarlamak                       B) Bazı zehirleri etkisiz hale getirmek

C) Yağların sindirimine yardımcı safra salgılamak    D) İnsülin salgılamak

S.12. Sindirim sisteminde suyun emilimi hangi bölümde sağlanır?

A) Midede     B) Kalın bağırsakta      C) İnce bağırsakta          D) On iki parmak bağırsağında

S.13. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili bir hastalık değildir?

A) Parkinson                               B) Felç                   C) Sara                                 D) Kızamık

S.14. Aşağıdakilerden hangisi kromozomların yapısında bulunmaz.

A) DNA                          B) Klorofil                              C) RNA                                 D) Protein

S.15. Gücü 200 watt olan bir televizyon 5 dakika çalışırsa ne kadar enerji harcar?

A) 205 J                         B) 60 000 J                         C) 1000 J                             D) 40 J

S.16. Bir sistem 15 saniyede 600 j’luk iş yapıyor.Bu sistemin gücü kaç watt’ır?

A) 9000                         B) 6000                                  C) 40                                    D) 20

S.17. 2m uzunluğundaki bir çubuk ve destek noktası yardımı ile 240N’luk bir yük yerinden kaldırılmak isteniyor.Yük çubuğun bir ucuna ve destekte yükün 50 cm uzağına konulduğu anda çubuğun diğer ucundan uygulanması gereken kuvvet ne kadardır?

A) 80N                           B) 120N                                C) 240N                                D) 300N

S.18. Aşağıdakilerden hangisi yeşil bitkinin fotosentez hızını etkilemez?

A) Kloroplast sayısı                    B) Topraktan alınan su ve minerallerin miktarı

C) Karbondioksit oranı              D) Hücredeki protein miktarı

S.19. Bir DNA molekülünün 1.zincirindeki baz dizilimi ATGSATTG ise 2. zincirindeki baz dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ATGSATTG              B) ATGSTAAS      C) TASGTAAS      D) TASGATTG

S.20. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağlı bir bileşiktir?

A) NaCl                                         B) CH3 C) KCl                                   D) NaI

CEVAP ANAHTARI

1.  B                                               11. D

2.  B                                               12. B

3.  C                                              13. D

4.  B                                               14. B

5.  D                                              15. B

6.  A                                               16. C

7.  B                                               17. A

8.  D                                              18. D

9.  C                                              19. C

10.D                                              20. BBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Fen ve Teknoloji Dersi Soru Bankası kategorisi altında, HÜCRE, FOTOSENTEZ, CANLILAR, VÜCUDUMUZ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1 yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz HÜCRE, FOTOSENTEZ, CANLILAR, VÜCUDUMUZ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1 değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi