Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | HAVA VE İKLİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

HAVA VE İKLİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
ReklamlarHAVA VE İKLİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru1. Yer’in katı ve sıvı yüzeyini çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin yer yüzeyindeki canlılar üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir etkisi vardır.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi atmosferin bu özelliklerinden birisi değildir?

A) İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar.

B) Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.

C) İçindeki oksijen gazı nedeniyle hayatı yaşanılır hale getirir.

D) Güneşten gelen ışınların dağılımını sağlayarak , Güneş ışığını alamayan yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

E) Işığı ve sesi yalıtır

Soru2.  – Güneşten gelen son derece tehlikeli zararlı ışınları tutar.

– Aynı zamanda bir bakteri öldürücüdür.

Yukarda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin hangi katmanıdır?

A)    Troposfer

B)    Eksosfer

C)   Stratosfer

D)   Ozonosfer

E)    İyonosfer

Soru3.  Atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde göstermiş olduğu ortalama duruma iklim adı verilir. İklim olayları da  troposferin 3-4 km’lik alt kısımlarında (bilgi yelpazesi) gerçekleşir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden   hangisidir?

A)    Yatay hava hareketlerinin yalnızca bu bölümde oluşması.

B)    Su buharının tamamına yakının bu bölümde bulunması

C)   Atmosfer sıcaklığının bu bölümde daha yüksek olması

D)   Canlı hayatının sadece bu bölümde yer alması

E)    Güneşten gelen enerjinin tamamının bu bölümde tutulması

Soru4. Üst sınırı , yeryüzünden 250-300 km. yüksekliktedir. Radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzü haberleşmesinde  büyük önem taşır.

Yukarıda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     İyonosfer

B)    Ozonosfer

C)    Kemosfer

D)    Troposfer

E)    Eksosfer

Soru5.  Bir çok bilim adamı geçmişte bir çok sebebe bağlı olarak iklim değişikliklerinin meydana geldiğini, günümüzde de yer küre üzerinde yapılan bir çok araştırmalar  küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte iklim değişikliklerinin meydana gelebileceğinden bahsetmektedirler.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Dünyanın yörüngedeki hızının artması.

B) Ozon gaz katmanının incelmesi.

C) Yılın altı aylık dönemlerinde kutupların gündüzü yaşaması.

D) Kutuplardaki buzulların hızla erimesi.

E) Atmosfere karışan klorofloro-karbon  gazlarının artması.

Soru6. Güneş ışınları atmosferden geçerken yansıma yoluyla dağılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına sebep olur?

A) Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasına

B) Basınç alanlarının oluşmasına

C) Gölgeli yerlerin de aydınlanmasına

D) Basınç merkezlerinin oluşmasına

E) Yıllık sıcaklık farklarının artmasına

Soru8.  İklim atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde gösterdiği ortalama duruma  denir. Hava durumu  ise kısa süreli atmosfer olaylarıdır.

Aşağıda bazı karşılaştırmalar yapıldı  bu karşılaştırmalara bakarak hangisinin doğru olduğu düşüncesine varırız?

İklim                            Hava Durumu

A)  Ilıman bir kış                      Donlu gece

B)  Kurak bir kış                       Sert bir yağış

C)  Yağışlı bir mevsim             Yağışlı ilkbahar

D)  Donlu bir gün                      Ilık kış

E)  Karlı bir gün                        Sisli bir akşam

Soru11. Aşağıdakilerden hangisi soğuk yerel rüzgarlar arasında kabul edilemez?

A)    Mistral

B)    Poyraz

C)   Samyeli

D)   Bora

E)    Karayel

Soru12.  Aynı enlemlerde yer almalarına rağmen yaz aylarında  Asya Kıtası, Kuzey Amerika Kıtasından  daha sıcak olmaktadır. Bunun temel sebebi  aşağıdakilerden  hangisidir?

A)    Asya’nın Amerika’ya göre daha karasal olması

B)    Güney yarım kürede yer alması

C)   Yeryüzü şekilleri

D)   Farklı okyanus akıntılarının etkisinde kalması

E)    Dünyanın geoid şeklinde olması

Soru13. Aşağıdakilerden  hangisi iklimden etkilenmez?

A)     Yağış rejimi

B)    Yeraltı zenginlikleri

C)    Tarımsal  etkinlikler

D)    Yaşama biçimi

E)    Sıcaklık düzeni

Soru14. Aşağıdakilerden  hangileri havadaki bağıl nemin doyma noktasına ulaşmasını  sağlayan etkenlerden biridir?

I .  Sıcaklığın düşmesi

II.  Rüzgarın şiddetlenmesi

III. Yükseltinin  artması

IV. Basıncın artması

A)      I ve II

B)     II ve III

C)     IIIve IV

D)     I ve III

E)     II ve IV

Soru15. Bir yerde yağışın oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)    Hava basıncının yükselmesi

B)       Bulut seviyesinin yükselmesi

C)      Havadaki nemin doyma noktasına ulaşması

D)   Havanın sıcaklığının artması

E)       Havanın rüzgarlı olması

Soru16.  Yağışlı mevsim ilkbahar ve  yaz aylarıdır. Don olayı ve donlu gün sayısı oldukça fazladır.Yıllık yağış miktarı ise oldukça fazladır.

Yukarıda  konu edilen   iklim tipi  aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Akdeniz iklimi

B)    Muson iklimi

C)   Karadeniz iklimi

D)   Orta Kuşağın Karasal iklimi

E)    Savan iklimi

Soru17. Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin (bilgi yelpazesi) hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?

A)    Almanya

B)    Türkiye

C)   Yunanistan

D)   İtalya

E)    Libya

Soru18. Tayga ormanları aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinin tipik bitki örtüsüdür?

A)    Savan

B)    Karasal

C)   Tundra

D)   Muson

E)    Ekvatoral

Soru19.  Dünya üzerinde cephe yağışları daha çok aşağıdaki yerlerden hangisinde görülür?

A)    Kutuplarda

B)    Çöl bölgelerinde

C)   Dönenceler arası kuşakta

D)   Ekvatoral bölgede

E)    Orta kuşakta

CEVAP ANAHTARI

1.E   2.D   3.B   4.A   5.E   6.C   7.B   8.C   9.D   10.E   11.C   12.A   13.B   14.D   15.C   16.D   17.A   18.C   19.EBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, HAVA VE İKLİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz HAVA VE İKLİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi