Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVLARI, TEST SORULARI

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVLARI, TEST SORULARI
ReklamlarEDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVLARI, TEST SORULARI (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

SORU 1)

Aşağıdakilerin hangisinde Anonim Halk edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

a) Türkü, mani, bilmece, semai

b) Koşma, semai, varsağı, destan

c) Mani, ninni, tekerleme, türkü

d) Kıt’a, destan, koçaklama, güzelleme

e) Sone, kaside, türkü, koşma

SORU 2)

Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi farklıdır?

a) Rubai

b) Murabba

c) Tuyuğ

d) Şarkı

e) Kıt’a

SORU 3)

Ben öldüm ağlamaktan

Bağa su bağlamaktan

Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Koşuk      b) Ağıt      c) Varsağı      d) Türkü      e) Mani

SORU 4)

Aşağıdakilerin hangisinde ölüm temasını işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?

a) Ağıt, ilahi, nefes

b) Mersiye, ağıt, sagu

c) Ağıt, kaside, terkib-i bend

d) Mersiye,- nutuk, devriye

e) Sagu, şathiye, münacaat

SORU 5)

Aşağıdakilerden hangisi mesnevinin özelliği değildir?

a) Arapların divan edebiyatına kattığı bir nazım şeklidir.

b) Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.

c) Beyit sayısı sınırsızdır.

d) Her beyit kendi arasında kafiyelidir.

e) Beş mesnevisi olan şairler “sahibü’l Hamse” olarak anılır.

SORU 6)

Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

a) Mersiye- şathiye- varsağı

b) Gazel-murabba-koşma

c) Tuyuğ- rubai-müstezat

d) Semai-ilahi-kaside

e) Hicviye-murabba-türkü

SORU 7)

Rüzgar esmez, konuşur

Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun

Mesut olun, yaşayın (bilgi yelpazesi)

Ana, baba, evlat, torun

Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Telmih      b) Tenasüp     c)Teşbih      d) Tevriye      e) Teşhis

SORU 8)

” Elde avuçta yok şimdi bir karış

Gel sen de artık bu kervana karış”

Bu dizelerde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cinas    b) Telmih    c) Hüsn-i Talil    d) İstiare    e) Mecaz-ı Mürsel

SORU 9)

“Önünde yürüdü kırk topluk göbek

Kollarda bir dal parçası

Öyle bir kafa ki

Sanırsınız Ramazan topu

Bu şiirdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tariz    b) Kinaye    c) Mübalağa    d) Mecaz-ı Mürsel    e) Cinas

SORU 10)

“Işıkla dolar kalbimin en karanlık köşeleri”

Dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teşbih

b) Kinaye

c) Cinas

d) Tezat

e) Mecaz-ı Mürsel

SORU 11)

Aşağıdakilerden hangisinde doğal (sözlü) destanlar doğru olarak verilmiştir?

a) Alp Er Tunga- Gılgamış- Oğuz Kağan- Şu

b) Oğuz – Göç- Kurtarılmış Kudüs- Şu

c) Şehname- Üç Şehitler- Kalevela – Türeyiş

d) Ergonekon – Odiesse- Kaybolmuş Cennet- Oğuz

e) Ramayana- Gılgamış- Kalevela- Atatürk Kurtuluş Savaşında

SORU 12)

Alp Er Tunga öldü mü

Issız acun kaldı mu

Ödlek öçin aldı mu

Emdi yürek yırtılır

Bu parçanın nazım biçimi ve dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sözlü edebiyat- Sagu

b) Yazılı edebiyat – Sav

c) Halk edebiyatı – Varsağı

d) Halk edebiyatı . Ağıt

e)Divan edebiyatı – Mersiye

SORU 13)

1-Nazım birimi dörtlüktür.

2 -Dil halkın kullandığı dil ve Türkçe’dir

3 -Hece ölçüsü kullanılmıştır

4 -Halkın ortak malıdır

5 -En çok aşk, ölüm, doğa sevgisi, yiğitlik, ayrılık, toplumsal sorunlar ele alınır

Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemimiz aşağıdakilerden hangisidir*

a) Tekke Edebiyatı

b) Aşık Edebiyatı

c) Milli Edebiyatı

d) Fecr-i Ati Edebiyatı

e)Anonim Halk Edebiyatı

CEVAP ANAHTARI

1. c

2. c

3. e

4. b

5. a

6. b

7. e

8. a

9. c

10. d

11. b

12. d

13. b

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASIBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVLARI, TEST SORULARI yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVLARI, TEST SORULARI değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi