Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (6)

EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (6)
ReklamlarEDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (6)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 2. DÖNEM 9/… SINIFI

EDEBİYAT DERSİ 1. YAZILISI

ADI SOYADI: …………………………………        NU: ………           TARİH: …/…/……

DAVET

Dörtnalla gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli,ayaklar çıplak

Ve bir ipek halıya benzeyen toprak,

Bu cehennem, bu cennet bizim.

Nazım Hikmet

1-    Yukarıdaki şiir,edebiyatımızdaki hangi şiir geleneğine aittir; bu sonucu şiirin hangi özelliklerinden hareketle tespit edebiliriz  (10 Puan)

2-    I. Üçlükte hangi edebi sanat vardır? Nedenleri ile birlikte açıklayınız. (10 Puan)

3-    II. Üçlüğü ahenk ve ritim öğeleri açısından inceleyiniz. (10 Puan)

4- “Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan”, “Ve bir ipek halıya benzeyen toprak” dizileri şiir dilinin hangi özelliklerini yansıtır? Açıklayınız. (10 Puan)

5-

Karac’oğlan der ki geçti çağlarım

Meyve vermez oldu gönül bağları

Aklıma geldikçe durup ağlarım

Gözüm yaşı sel olduğu zamandır

Yukarıdaki şiirin (dörtlüğün) konu bakımından türü nedir? Bu şiir türü hakkında bilgi verin (10 Puan)

6- “Bir şairin hayatını,edebi kişiliğini ve dünya görüşünü bilmek şiirlerinin yorumlanmasında bize yardımcı olur.” İfadesinden hareketle “metin ve şair” arasındaki ilişki hakkında bilgi verin.(10 Puan)

7-    Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış”(D/Y) olarak değerlendiriniz.(her soru ikişer puandır)

*Bir ülkede ortaya konan edebi metin ile o ülkenin toplumsal yaşamı, yapısı arasında sıkı bir etkileşim vardır.(    )

*Farklı zaman dilimlerinde oluşturulan metinler, zihniyet açısından birbirinden farklı özellikler gösterir.(   )

*Her tema, yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel yapının izini taşımaz…………………….……………………(       )

*Şairin iç dünyası ve deneyimleri şiirlerine yansımamalıdır……………………………………………..(       )

*Manzum hikayelerde bir (bilgi yelpazesi.net) olay örgüsü vardır…………………………………….(       )

*Aynı şiir farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanır…………………….. …………………………………..(       )

*Şiirde egemen olan ana duyguya tema denir………………………………..…………………………………….(        )

*Halk şairleri,şiirlerinde daha çok soyut ifadeleri kullanmaktadırlar………………………………………..(       )

*Koşmanın işlediği konuya göre şiir türü de değişebilir……………………………………………………….(       )

*Şiir metni çok anlamlı değildir………………………………………………….………..(       )

8- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız. (her soru 2 puandır)

• Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtır. (   )

• İlahi bakış açısında anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi bilir……………………. (   )

• Durum öykülerinde olaydan çok, olayın kişi üzerinde bıraktığı etki ve izlenimler anlatılır   (   )

• Olay çevresinde oluşturulan metinlerden tiyatro, sahnelenmek için yazılmaz……………… (   )

• Sait Faik, Çehov tarzı (durum öykücülüğü ) hikâyeleriyle tanınmıştır…………..  (   )

9- “Her şey her gün değişiyordu. Önce harfler değişmişti, yepyeni bir yazı çıkmıştı. Eski yazı da bir çırpıda ortadan kalkmıştı tabii. Eski ve yeni, her konuda yan yana yaşıyor, karşıt anlayışlar birbirini yok etmeye çalışıyorlardı. Aydınlar, yeni harflerle basılan kitapları okuyorlar ve kitaplar üzerindeki düşüncelerini eski harflerle bir kenara yazıyorlardı. Sonra kalemler değişti.”

Yukarıdaki paragrafın konusunu ve ana düşüncesini bulunuz. (10 Puan)Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (6) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (6) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi