Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | DİVAN EDEBİYATI, DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

DİVAN EDEBİYATI, DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)
ReklamlarDİVAN EDEBİYATI, DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır:

I. Bahar mevsiminin  ya da bayram günlerinin  tasvir edildiği birinci bölüme “teşbib” ,

II. Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme “girizgah”,

III. Şairin kendini övdüğü bölüme “mehdiye”,

IV. Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye “tegazzül”,

v. Birkaç beyitten oluşan son bölüme de “dua” adı verilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) V                       B) IV                      C) III                      D) II                       E) I

2.

I. Özellikle  aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.

II. Beyit sayısı 5 ile 9  arasında değişir.

III. Uyak düzeni, aa – bb – cc – dd -… şeklindedir.

IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.

V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?

A)III. ve V                  B) III. ve IV            C) III ve V      D) II ve IV     E) II. ve IIII

3.

Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli

Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir.

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene sen ver onu

Bana seni gerek seni

Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir.

I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir.

II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir.

III. İkisi de farklı ölçülerle söylenmiştir.

IV. Uyak örgüsü aynıdır.

V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir.

Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir?

A) V                       B) IV                      C) III                      D) II                       E) I

4. Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler

Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?

Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Mesneviden alınmış bir (bilgi yelpazesi) beyittir.

B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.

C) Herhangi bir gazelin makta (son) beyitidir.

D) Gazelin matla (ilk) beyiti değildir.

E) Mersiyeden alınmış bir beyittir.

5.

I. O temayül o tegafül o eda

O tebessüm o tekellüm o sada

II. Kamet-i naziki bir ince fidan

Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel

Tab’-ı insana nice vere halel

IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni

Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır

Bana günde bin kez ölmek azdır.

Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

6.

I.  Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya

Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni

II. Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam

Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın

III. Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül

Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül

IV. Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire

Neyleyim kurtulamam tab’-ı heves-nakimden

V.  Ben kulun layık değüldür valsına amma yine

İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?

A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

7.

I. Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur

Baki kalır sahife-i alemde adımız

II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler

Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan

III.Leyla ana verdi cümle rahtın

Pak eyledi bergden dırahtın

IV.Heva ara’isi gül-zara çehre-güşa

Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda

V. Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada

Bir lahza komaz saki-i devran elimizde

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?

A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

8.

I. Teşbib: Bahar mevsiminin  ya da bayram günlerinin  tasvir edildiği birinci bölüme denir.

II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir.

III. Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir.

IV. Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir.

V. Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak,

Bu arsada Baki nice üstada yetişti (bilgi yelpazesi)

Alemde bugün ana kimse yetişemez

Baki’nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?

A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

9.

I. Mesnevi

II. Müstezat

III.Tuyuğ

IV. Kaside

V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A)I. ve V                  B) III. ve IV            C) III ve V      D) II ve IV     E) II. ve IIII

10.

I. Tardiye

II. Şarkı

III.Tuyuğ

IV. Kaside

V. Müstezat

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?

A)II ve V                  B) II. ve IV            C) I ve II      D) I ve IV     E) II. ve IIII

CEVAP ANAHTARI

1. C     2. A      3. C     4. D     5. D     6. C       7. A      8. C      9. C     10. E

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASIBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, DİVAN EDEBİYATI, DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz DİVAN EDEBİYATI, DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi