Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST)
Reklamlar… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1-Dinin bireyi esas almasının amacı nedir?

a) Kişilerin ahlaksız olması

b) İyi insanlardan oluşan iyi toplum

c) İnsanların üstün varlık olması

d) İnsanların akıl sahibi olması

2-Aşağıdakilerden hangisi laik bir devletin özelliği değildir?

a)Kişilere din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır.

b) Laik devlet din ve vicdan özgürlüğünün garantisidir.

c)Laik devlet,bütün dinlere karşı eşit mesafededir

d)Laik devlette din ve devlet işleri  birlikte yürütülür.

3- “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Bu yürüyüşünle ne yerleri yarabilirsin ne de dağlara erişebilirsin.” (İsra/37)

Yukarıdaki ayet  güzel huylardan hangisini tavsiye etmektedir?

A)  Dürüstlük                B) Alçakgönüllülük             C) Sabır

D) Şükür                       E)Kibir

4-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâmiyeti kabul etmeden önceki inanış ve yaşantılarına etki  etmemiştir?

A) Yunan dinleri          B) Çin dinleri                       C) şamanizm

D) Zerdüştlük              E)Göktanrı

5- Asıl adı Numan b. Sabittir, Küfe’de doğmuştur, ameli-fıkhi konularda çalışmıştır, hocası Hammad’dır, öğrencileri Ebu Yusuf, imam Muhammed ve İmam Züfer’dir, en önmemli eseri Fikhul Ekber’dir.

Türklerin İslamlaşma sürecine katkıda bulunan bu Müslüman türk alimi kimdir?

a-ebu Hanife                               b-maturidi                            c-ahmed yesevi

d-ahmed b. Hanbel                   e-Yınus Emre

6-İslâmiyet’ten önce, eski Türklerde görülen Tanrı inancı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brahma                    B) Gök Tanrı                        C) Yehova

D) Vişnu                       E)maniheizm

7-”Ya olduğun gibi görün.Ya göründüğün gibi ol.”diyen ve Türklerin İslam anlayışı derinden etkileyen kişi kimdir?

a)  Hacı Bektaş Veli                   b)Ebu Hanife                       c) Mevlana

d) Yunus Emre                           e)Sokrat

8-İlahi temele dayanmayan, insanlar tarafından düşünülmüş ve düzenlenmiş  dinlere genel olarak ne ad verilir?

a)Semavi dinler                          b)Hak dinler                         c)Batıl dinler

d)İlkel dinler                                e)İlahi dinler

9-Başlangıçtan itibaren Allah  tarafından gönderilen dinlerde özellikle vurgulanan ve  değişmeyen en önemli unsur (özellik) hangisidir?

a-) Namaz                                    b-) Hac                                c-) Tevhid

d-) Kurban                                   e-)Oruç

10-Okunan Kuran-ı Kerimin başkaları tarafından takip edilmesine ne denir?

A-Hatim                B-Mukabele              C-Hafızlık                D-Tecvid                       E-Meal

11-Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde yer alan konulardan değildir?

A)lnanç esasları                         B)Tarihi olaylar                    C)Hadisler

D)İbadetler                                  E)Duala

12-

Doğru yola gittin ise , Er eteğin tuttun İse,

Bir hayır da ettin ise, Bire bindir az değil.

Yunus Emre yukarıdaki şiirde daha çok neyi vurgulamıştır?

A)iyiliğin ve doğruluğun önemini

B)Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasının gerekliliğini

C)Sevgi ve (bilgi yelpazesi.net) saygının önemini

D)Dünyada kalıcı eserler bırakmak gerektiğini

13. Aşağıdakilerden hangisi manevî temizliğe örnektir?

a)Bedenimizi kirlerden arındırmak

b)İyi niyetli olmak

c)İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmak

d)Bir işte çalışarak para kazanmak

e)Namaz için abdest almak

14-Hz. Peygamber (SAV)’e gelen ikinci vahiy aşağıdakilerden hangisidir?

A-Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.

B-And olsun ki Ademi süzme çamurdan yarattık.

C-Ey Adem,sen ve eşin beraberce Cennete yerleşin.

D-Ey örtüye bürünüp yatan,kalk ve insanları uyar.

15-Hangisi Kuran’ın yazıldığı malzemelerden değildir?

a-deri parçaları                           b-kürek kemikleri                c-kağıt parçaları

d-papirüsler                                e-düz taşlar

16-“Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız.” sözünden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)Madde ve maneviyat dengeli tutulmalıdır.                        B)Ahiret, ancak dünyada kazanılabilir.

C)Geçimini temin için ölünceye kadar çalışmalıdır.                          D)Dünyalığını kazanan ahiretini de kazanmış olur.

17-“.. Mâ eğnâ anhü mâlühü vemâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb..” Ayet-i Kerimesi hangi namaz suresine  aittir?

a-Fil               b-kureyş                c-felak                   d-tebbet                e-nasr

18-“… ve li vâlideyye ve lil mü’minin…” cümlesi hangi namaz duasına aittir ?

a-sübhaneke                              b-Allahümme salli              c-rabbena

d-kunut-1                                     e-kunut-2

19-Dil ile,beden ile ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile selam sana ey peygamber! selam, bize ve Allah’ın iyi kullarına olsun.Ben şahitlik ederim ki Allah (CC)’tan başka ilah  yoktur,ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (SAV) Allah’ın kulu ve elçisidir.Yukarıda anlamı verilen namaz duası aşağıdakilerden hangisidir?

a-sübhaneke               b-Et-tehıyyatü                       c-rabbena             d-kunut-1

20-Rabbinin,fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?Onların kötü planlarını boşa çıkarmadın mı?Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.Kuşlar,onlara sertleşmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.Allah, onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.

Yukarıda anlamı verilen namaz suresi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Fil               b-kureyş                c-felak                   d-maun         e-nasr

NOT:HER SORU 5  PUAN SÜRE 40 DAKİKADIR.

BAŞARILAR DİLERİMBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi