Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (3) (TEST)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (3) (TEST)
Reklamlar… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1. Kur’anı kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

a) Hz. Ali    b) Hz. Osman    c) Hz. Ömer  d) Hz. Ebu Bekir

2. Kuran’ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz ?

a)  Mesajının evrensel olduğu

b)  Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğu

c)  Kuran’ın yalnız indirildiği çağa hitap ettiği

d)  Kuran’dan sonra daha ilahi kitap gönderilmeyeceği

3. Hz. Muhammed’in gönderiliş amacı  aşağıdakilerden hangisidir?

a)  İnsanlara vaaz etmek

c)  Arabistan’da devlet kurmak

b)  Güzel ahlakı tamamlamak

d)  İbadet yapmak

4.“Peygamberimizi örnek almak demek, …………………………”

Yukarıdaki ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?

a)  sadece O’nun giydiklerini giymektir (bilgi yelpazesi.net).

b)  sadece O’nun yediklerini yemektir.

c)  sadece O’nun kullandığı eşyaları kullanmaktır.

d)  O’nun getirdiği dini anlayışı benimsemek ve uygulamaktır.

5. K.Kerim mealinde anlaşılmayan ayetleri anlamak için neye başvurulmalıdır?

a) Tefsir kitaplar

b) Fıkıh kitaplarına

c) Hadis kitaplarına

d) Kelam kitaplarına

6. Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili yanlış bir yargıdır?

a) Dinin yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri benimsemede etkisi yoktur.

b) Dinin toplumsal huzurun tesisine olumlu katkısı vardır.

c) Dinin kişinin ahlakını güzelleştirmesine olumlu katkısı vardır.

d) Dinin bireyin mutluluğuna olumlu katkısı vardır

7. Ağza, buruna su vererek tüm vücudunu yıkamaya ne denir?

a) Teyemmüm

b) Abdest

c) Gusül Abdesti

d) Duş alma

8.“ Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, ve yine şahitlik ederim ki,Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”

Yukarıdaki  cümle aşağıdakilerden hangisinin Türkçe anlamıdır?

a) Selam’ın                          c) Kelimei Şehadet’i

b) Kelime-i Tevhit’in           d) Besmelenin

9. “İslamiyet’e göre imanın ilk şartı Allah’a imandır. Biz Müslümanlar Allah’ın varlığını, sıfatlarını ve bizden istediklerini iki ana kaynaktan öğrenmekteyiz. Bunlar …”

Yukarıda verilen ifadede belirtilen iki ana kaynağımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) İcma – Kıyas                        c) K. Kerim – İcma

b) K. Kerim–Sünnet                 d) Sünnet – Kıyas

10. Muhammed’ül – Emin ne demektir?

a) Büyük Muhammed

b) Cesur Muhammed

c) Yetim Muhammed

d) Güvenilir Muhammed

11. Aşağıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

1. Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ………. denir.

2. Ayetlerden oluşan ve besmelelerle birbirinden ayrılan bölüme ………………… denir.

3. K. Kerim’de sûreleri meydana getiren uzun veya kısa ifadelere ……………..denir

1                  2             3

a)  Ayet          Sûre       Vahiy

b)  Vahiy        Cüz         Sûre

c)  Vahiy        Sûre       Ayet

d)  Ayet          Sûre       Cüz

12.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

a) Hz. Hatice               c) Hz. Ebu Bekir                      b) Hz. Ali                     d) Hz. Ömer

13. Çalışkan ve verimli olan insan hem toplumuna hem de kendisine faydalı olan insandır.Çalışmayan, tembel olan insanın ne kendisine ne de topluma faydası olur.Peygamberimiz bir hadislerinde:………………..

Yukarıdaki paragraf  hangi hadisle tamamlanırsa çalışmanın önemi vurgulanmış olur?

a) İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır

b) Temizlik imandandır

c) Allah için alçakgönüllülük göstereni Allah yüceltir

d) Kim bir kavme benzerse o da onlardandır

14. Hz. Peygamber’in aile  çevresine (ev halkına)  ne denilir ?

a) Ashabı Kiram               c) Sabikunu İslam

b) Ehli Beyt                      d) Ehli Suffe

15.Allah’a kulluk, onu anma ve yüceltme, onun hoşnutluğunu kazanma niyet  ve arzusu ile yapılan ya da terk edilen her iyi davranış ibadet sayılır.

İbadetlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) İbadetlerde kıbleye doğru dönülmesi

b) İbadetlerin devamlı  olmasından ziyade çok ve belli sıklıkta yapılması

c) Kalp temizliğine özen göstererek dünyevi bir fayda zararın ön planda tutulması

d) İbadetin yalnızca Allah’a kulluk amacı taşıması,gösteriş için yapılmaması

16. Başlangıçtan itibaren Allah’u Teala tarafından gönderilen dinlerde özellikle vurgulanan ve değişmeyen en önemli unsur (özellik) hangisidir?

a) Zekat                                        c) Hac

b) Tevhid (Allah’ın birliği)          d) Kurban

17. ”İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar” sözünü en iyi açıklayan yargı hangisidir?

a) İnanmak başka şey, yaşamak başka şeydir

b) İnandığımız değerlere gereken önemi vermeliyiz

c) İnanç, hayatı şekillendirirse hayat inançları etkilemez

d) İnançlarını eyleme dönüştüremeyenler, eylemlerinin doğruluğunu kabul eder

18. İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren kişi;doğayı, çevreyi, hayvanları ve tüm varlıkları Allah’ın eseri olarak görür.Onun yarattığı her şeye sevgiyle (bilgi yelpazesi.net) yaklaşır. Çevreyi temiz tutar, hayvanları korur.Doğaya zarar vermez.Bütün bunları ibadet olarak değerlendirir.

Yukarıdaki paragrafa göre hangisi öncelikle söylenebilir?

a) İbadetler insan davranışını etkilemez.

b) İyi işler yapmak için öncelikle ibadet edilir.

c) İbadetler insan davranışlarını güzelleştirir.

d) İbadetler sınırlıdır.

19.Aşağıdakilerden hangisi ibadetin faydalarından değildir?

a) İnsanı toplumsal hayattan uzaklaştırır.

b) İnsana huzur verir.

c) İnsana sabırlı olmayı öğretir.

d) İnsanın ahlâkını güzelleştirir

20. Kur’an’da geçmiş milletlere ait bilgi veren konulara ne denir?

a) Kıraat         b) Tarih   c) Hisse         d) KıssaBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (3) (TEST) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (3) (TEST) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi