Ana Sayfa | İngilizce Soru Bankası | DİLBİLGİSİ, GRAMER / GRAMMAR İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (4) (İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

DİLBİLGİSİ, GRAMER / GRAMMAR İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (4) (İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
ReklamlarDİLBİLGİSİ, GRAMER / GRAMMAR İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (4) (İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1) “Where’s Ali?” “He …………… to the pictures again.”

a. has been b. ‘d gone c. goes d. ‘s been e. ‘s gone

2) Hello, Ali. Where …………… ?

a. had you been b. are you c. have you gone

d. have you been e. you went

3) Everybody …………… coming, aren’t they?

a. will be b. is c. are d. aren’t e. isn’t

4) Everybody knows it, …………… ?

a. doesn’t he b. doesn’t it c. doesn’t one

d. don’t they e. isn’t it

5) Everything …………… in good order, …………… ?

a. is / isn’t it b. are / aren’t they c. is / aren’t they

d. aren’t / aren’t they e. isn’t / isn’t it

6) Put it on the table, …………… .

a. do you b. will you c. isn’t it d. don’t you e. is it

7) …………… birds can fly very high in …………… sky.

a. The / the b. Some / the c. Some / —– d. —– / —– e. The / a

8) What’s been happening here? You look terribly …………… .

a. unhappily b. angrily c. asleep d. anger e. disappointed

9) She looked at me …………… .

a. angry b. hungry c. silly d. happy e. angrily

10) What on earth are you cooking in the kitchen? It smells …………… .

a. nasty b. badly c. well d. nicely e. tastily

11) I’m so worried about him. He drives his car much too …………… .

a. quick b. fast c. speedy d. hurried e. hasty

12) The bus …………… in ten minutes.

a. was living b. is leaving c. will live d. isn’t living e. lives

13) I’ve eaten all of …………… ; will you give me some of ……………. ?

a. yours / them b. my / your c. them / mine

d. mine / yours e. yours / them (bilgi yelpazesi)

14) Güneş said that …………… .

a. I’m in my bedroom b. she was in her bedroom c. “I’m in my bedroom”

d. she is in her bedroom e. he is in his bedroom

15) What a clever girl …………… !

a. you are b. is she c. aren’t you d. isn’t she e. are you

16) What beautiful eyes …………… !

a. has she b. she looks c. does she have d. she has e. have you

17) I haven’t seen you for ages. Where have you …………… ?

a. escaping from me b. hiding yourself c. must have been

d. been e. gone

18) I can’t find my keys …………… . I seem to have lost them.

a. everywhere b. somewhere c. nowhere

d. anywhere e. whereabouts

19) I’m sure they must be here …………… .

a. everywhere b. somewhere c. nowhere

d. anywhere e. whereabouts

20) I’ve looked for them …………… , but I can’t find them.

a. everywhere b. somewhere c. nowhere

d. anywhere e. whereabouts

CEVAP ANAHTARI

01. e 06. b 11. b 16. d

02. d 07. b 12. b 17. d

03. b 08. e 13. d 18. d

04. d 09. e 14. b 19. b

05. a 10. a 15. a 20. aBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada İngilizce Soru Bankası kategorisi altında, DİLBİLGİSİ, GRAMER / GRAMMAR İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (4) (İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz DİLBİLGİSİ, GRAMER / GRAMMAR İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (4) (İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi