Ana Sayfa | Türkçe Soru Bankası | CÜMLEDE ANLAM – TÜMCEDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)

CÜMLEDE ANLAM – TÜMCEDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)
ReklamlarCÜMLEDE ANLAM – TÜMCEDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?

a)       Yardım etsen de çabuk bitirsem.

b)       Mektup yazmasa da telefon etse.

c)       Gürültü etmese de çocuk uyusa.

d)      Kar yağmasa da otobüsle gitsek.

e)       İzin verse de görüşlerimizi açıklasak.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde koşul anlamı yoktur?

a)       Tepeye yalnız bu yoldan çıkılır.

b)       Gürültü kesilirse, dersi anlayabilirim.

c)       İstanbul’a giderim, ancak yanımda sen de olmalısın.

d)      İki kefil getir, borçlarını ödeyeyim.

e)       Her şeyi gözleriyle görmeli ki inansın.

 

3. Hangisinde, ikinci cümle birincisinin açıklaması değildir?

a)       Okumak bir köprüdür. Çağları birbirine bağlamaya yarar.

b)       İyi haber ağır ağır gelir, çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir.

c)       İnsanlar rakamlara benzer. Durumlarına geri değer kazanırlar.

d)      Hak, her şeyin üstündedir. Hiçbir rüzgar onu deviremez.

e)       Güzellik yaz yemişleri gibidir. Çabuk çürür, çok dayanmaz.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı, öznel bir nitelik taşımaktadır?

a)       On altıncı yüzyıl başından kalmış çini dekorasyon örneği yok gibidir.

b)       Bizans yapılarında bütün yüzeyleri kaplayan mozaiğin yerini, Osmanlı mimarisinde çini almıştır.

c)       Başkentte kullanılan çinilerin İznik’te yapıldığını tarihi belgelerden öğrenebiliyoruz.

d)      Anadolu’da Celali isyanları İznik atölyelerinin faaliyetini çok azaltmıştır.

e)       Osmanlı, Çinciliğe paralel olarak, çömlekçilikte de büyük bir estetik kaliteye erişmiştir.

 

5. 1. Goethe sanatta olduğu gibi hayatta da yaşamaya değer şeyleri aramıştır. 2. Hayat öğrenme hırsıyla birleşmezse yaşamaya değmez, der. 3. Zahmete değmeyecek şeyleri kendinizden uzaklaştırmaya bakın, diye öğüt verir. 4. “Sevmeyeceğiniz (bilgi yelpazesi) şeylerle boş yere uğraşmayın; çünkü insan sevdiği şeyden başka hiçbir şeyi tanıyamaz.” sözü de onun bir başka öğüdüdür. 5. Ayrıca özgürlüğün olmadığı yerde gerçek zafere ulaşılamayacağını vurgular.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “dolaylı anlatım” söz konusudur?

a) 1            b) 2             c) 3                d) 4             e) 5

 

6. Ödüllerde bir yukarıdan bakma, bir buyruk verme, bir hak yeme havası sezerim.

Aşağıdakilerden hangisi neden – sonuç ilişkisi yönünden bu cümlenin açıklaması olabilir?

a)       Ödüllerde Sezar’ın hakkı Sezar’a verilir.

b)       Ödüllerle bir eserin gerçek değeri arasında doğrudan bir ilişki vardır.

c)       Değerlendirmelerin seçicileri, koşullara, esen rüzgara göre değiştiğini bilirim.

d)      Ödüller, okuyucunun dikkatini eserin üzerine çeker.

e)       Birçok değerli yapıt, ödüllendirilmeyi bekliyor.

 

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “fırsatçı ve çıkarcı” bakış açısını yansıtmamaktadır?

a)       Sinek, pekmezi iyi tanır.

b)       Kurt dumanlı havayı sever.

c)       Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

d)      Abdalın dostluğu köyü görünceye kadardır.

e)       Ölüm hak, miras helal.

 

8. Bu davranışlarıyla mensup olduğu topluluğun da……..

Sözleri, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa, cümle olumlu bir anlam kazanır?

a)       yüreğini kabartmıştı.

b)       yüreğini hoplatmıştı.

c)       günahını almıştı.

d)      yüzünü ağartmıştı.

e)       yüzünü kızartmıştı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeye aşırı sevgi ve ilgi göstermek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

a)       Yaşananlardan onu sorumlu tutuyordu.

b)       Kılı kırk yarmaktan bıkıp usanmıyordu.

c)       Onun üstüne gül koklamayacağını söylüyordu.

d)      Öyle seviyordu ki, üstüne titriyordu.

e)       Üstüne basa basa, olanları anlatıyordu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur?

a)       Boş başak dik durur.

b)       Ateş düştüğü yeri yakar.

c)       Hamama giren terler.

d)      Taşıma suyla değirmen dönmez.

e)       Bugünün işini yarına bırakma.

 

CEVAP ANAHTARI

1.b   2.a   3.b   4.e   5.e   6.c   7.e   8.d   9.d   10.eBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Türkçe Soru Bankası kategorisi altında, CÜMLEDE ANLAM – TÜMCEDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz CÜMLEDE ANLAM – TÜMCEDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi