Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4)

ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4)
ReklamlarÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

61. Aşağıdakilerden hangisinin Japonya’nın ihracatında önemli bir payı yoktur?

A) Pirinç                        B)Çay                    C) Keten

D) Balık                         E) Soya fasulyesi

62. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın  gelişmesi okyanus akıntıları ile ilgilidir?

A) Norveç                      B) İtalya                  C) Türkiye

D) Yunanistan             E) Fransa

63. Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’ya ait bir özellik değildir?

A) Tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir

B) Nüfus yoğunluğu çok gelişmiştir

C) Kişi başına düşen geliri çok yüksektir.

D) Zengin maden yataklarına sahiptir.

E) İç kısımlarında çöller geniş yer kaplar.

64. Aşağıda yeryüzünün seyrek nüfuslu yerleri ve nüfusun seyrek olmasının nedeni verilmiştir.

- Buna göre hangi neden yanlış olarak verilmiştir?

Bölge Neden

A)    Orta Asya                              Kuraklık

B)    Kongo havzası                    Aşırı nemlilik

C)   Himalayalar                         Engebelilik

D)   Grönland                              Buzullar

E)    Sibirya                                   Ulaşım güçlülüğü

65. Ekvatoral kuşakta yer alan ülkelerde  hava durumu ile iklim koşulları yılın her günü aynı gibidir.

Dolayısıyla buradaki ülkelerde (bilgi yelpazesi) hava durumuna bakarak iklim koşulları hakkında bilgi sahibi olunabilir.

- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yukarıdaki anlatılan özelliklere  rastlanabilir?

A) Çin                            B) Hindistan       C) Türkiye

D) Malezya                   E) Macaristan

66. Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’ya ait bir özellik değildir?

A) Topraklarının büyük bir kısmında ekvatoral iklim görülür.

B) Amazon nehri havzasını içine alır.

C) Kakao ve kahve üretiminde başta gelir.

D) Nüfus artış hızı çok düşüktür.

E) Latin Amerika’nın en güçlü ülkesidir.

67. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde hidroelektrik potansiyeli fazladır.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?

( Ülkelerin hepsinde akarsular ve bu akarsulardan  yıl boyunca yeterli akım olduğu kabul edilecektir.)

A) Türkiye                                     B) Fransa              C) İsveç

D) Almanya                                  E) Hollanda

68. Kanada’nın kalkınmasında aşağıdaki ekonomik faaliyet- lerden hangisinin uluslar arası boyutta katkısı yoktur?

A) Hayvancılık              B) Balıkçılık       C) Madencilik

D) Ormancılık              E) Bankacılık

69. Akdeniz kıyısında yer almasına  rağmen, ülke düzlüklerden oluştuğu için güneyindeki çöl iklimi

kıyılara kadar etkili olur. Akdeniz iklimi dar bir kıyı şeridinde görülür.

- Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezayir                                      B)  Fas                  C) Libya

D) Sudan                                      E) Nijerya

70. İklim şartları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde pamuk yetiştirilemez?

A) Fransa    B) Türkiye   C) Almanya   D) Arjantin    E) İtalya

71. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı daha fazladır?

A) Almanya                                  B) Pakistan          C) İsveç

D) Norveç                     E) Fransa

72. İngiltere tarım ürünlerinde dışa bağımlı bir ülkedir. Dış alımlarının çok büyük bir kısmını tarım ürünleri oluşturur.

- Bu durumun ortaya çıkmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin elverişsiz olması

B) Sanayinin gelişmiş olması

C) Deniz ulaşımının gelişmiş olması

D) Nüfusunun kalabalık olması

E) Ada devleti olması

73. Güneşli gün sayısının fazla olduğu kıyılarda deniz turizmi gelişmiştir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deniz turizmi fazla gelişmemiştir?

A) İspanya                    B) Fransa             C) Yunanistan

D) Türkiye                     E) İngiltere

74. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde zeytin ve zeytin yağı üretiminde önde gelir?

A) İngiltere    B) Norveç              C) İsveç

D) İtalya                        E) Almanya

75. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde karstik şekiller geniş yer kaplar?

A) Yugoslavya              B) Bulgaristan     C) Yunanistan

D) Romanya                E) Belçika

76. Japonya aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Dünya’nın önde gelen ülkelerinden biridir?

A) Kâğıt         B) Cam                 C) Gübre

D) Otomotiv                  E) Tekstil

77. Kapalı havzaların en geniş ve en az yer tuttuğu kıtalar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Asya – Avrupa                          B) Amerika – Avustralya

C) Afrika – Avrupa       D) G. Amerika – Avrupa

E) Afrika – Asya

78. Avrupa kıtasında arazinin şekillenmesine aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) Buzulların                          B) Akarsuların            C) Rüzgarların

D) Dalga ve akıntıların     E) Karstik olayların

79. Norveç, İsveç ve Finlandiya İskandinav  ülkeleri olarak bilinen ülkelerdir.

- Buna göre, aşağıdakilerden (bilgi yelpazesi) hangisi İskandinav ülkelerine ait bir özellik değildir?

A) Kişi başına düşen gelir fazladır.

B) Nüfus artışı çok fazladır.

C) Tarım ürünü çeşidi azdır.

D) Buzul şekilleri geniş yer tutar.

E) Balıkçılık ve ormancılık gelişmiştir.

80. Tayga ormanlarının bulunduğu ülkelerde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi gelişmiştir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi diğerlerinden daha azgelişmiştir?

A) Norveç      B) Kanada            C) Rusya

D) İsveç         E) İspanya

CEVAP ANAHTARI

61.  C

62.  A

63.  B

64.  E

65.  D

66.  D

67.  E

68.  A

69.  C

70.  C

71.  B

72.  A

73.  E

74.  D

75.  A

76.  D

77.  A

78.  C

79.  B

80.  EBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi