Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ (100 SORU ) TEST SORULARI (5) VE CEVAPLARI

ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ (100 SORU ) TEST SORULARI (5) VE CEVAPLARI
ReklamlarÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

81. Hindistan’ın güneyinde Muson iklimi etkili olduğu halde kuzeyindeki bölgelerin muson iklimi dışında

kalmasının temel nedeni bu bölgelerin hangi özelliğidir?

A) Ekvatordan uzak olması

B) Mutlak nemin az olması

C) Akarsu ağının seyrek olması

D) Bitki örtüsünün cılız olması

E) Yer şekillerinin engebesiz olması

82. Avrupa’nın güneyi, kuzey Avrupa’ya göre kaplıcalar, termal sular bakımından zengindir.

- Bu durum Güney Avrupa’nın hangi özelliği ile açıklanabilir?

A) Ortalama yükseltisi ile

B) Yakın bir jeolojik zamanda oluşması ile

C) Enlem derecesi  ile

D) Arazinin dağlık olması ile

E) Akdeniz kıyısında yer alması ile

83. Asya kıtasında görülen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü alan daha dardır?

A) Tundra     B) Çöl     C) Karasal    D) Muson    E) Ekvatoral

84. Avrupa kıtasında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?

A) Tundra                                     B) Akdeniz            C) Karasal

D) Ilıman Okyanusal                  E) Savan

85. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iklim çeşidi daha fazladır?

A) ABD                                          B) İspanya            C) Fransa

D) Türkiye                                     E) Rusya

86.

- Yarısından fazlası dağlıktır

- Bankacılık gelişmiştir.

- Kış turizmi canlıdır.

Yukarıda özellikleri (bilgi yelpazesi) verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya                   B) İsviçre                C) İspanya

D) Fransa                     E) Portekiz

87. Avrupa’nın en büyük demir cevheri  üreticisi aşağıdaki ülkelerden hangisidir?

A) İsveç      B) İtalya      C) İspanya D) Almanya    E) Fransa

88. Avrupa kıtasındaki sanayi ve endüstri bakımından en gelişmiş ülkeler aşağıdakilerden hangisinde

bir araya getirilmiştir?

A) İngiltere – İsveç – İtalya

B) Almanya – Avusturya – Arnavutluk

C) Almanya – İngiltere – Fransa

D) Hollanda – Belçika – Polonya

E) Danimarka – Polonya – Norveç

89. Ekonomik yönden gelişmiş  ülkelerin ihraç ürünleri arasında hammadde yer almaz.

- Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında yer alır?

A) Kenya           B) Suriye           C) Gürcistan

D) Sudan            E) Fransa

90. Endüstrisi  gelişmiş ülkelerde birim hayvandan elde edilen üretim oldukça yüksektir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim hayvandan elde edilen üretim yüksektir?

A) Irak                            B) Türkiye             C) Mısır

D) Almanya                  E) Afganistan

91. Bir ülkede insanların doğal ihtiyaçlarının karşılanmamasına aşırı nüfuslanma nedir. Almanya’da

matematiksel  nüfus yoğunluğu ülkemizden daha fazla olmasına karşılık aşırı nüfuslanmış sayılmaz.

- Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasının bir sonucudur?

A) Yüzölçümlerinin

B) Maden kaynaklarının

C) Matematik konumlarının

D) Yetiştirilen ürünlerin

E) Ekonomik özelliklerinin

92.

- Endonezya

- Hindistan

- Japonya

Aşağıdaki iklimlerden hangisi yukarıdaki üç ülkede de görülür?

A) Tropikal                   B) Karasal            C) Savan

D) Muson                     E) Okyanusal

93. Alp Orojenez  Sistemi’nin uzandığı ya da III. jeolojik devirde oluşmuş arazilerin olduğu

alanlarda deprem olma olasılığı en fazladır.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı en azdır?

A) Yunanistan                               B) Türkiye           C) İran

D) Japonya                                    E) Mısır

94. Aşağıdakilerden hangisi  Afrika’da endüstrinin gelişmemesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Hammadde  kaynaklarının yabancıların elinde olması

B) Nüfusun kalabalık olması

C) Sermaye birikiminin yetersiz olması

D) Üretim teknolojisinin gelişmemiş olması

E) Enerji üretiminin yetersiz olması

95. Hidroelektrik potansiyeli yüksek olan akarsuların akış hızları fazladır. Bu tür akarsulardan

ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılamaz. Aşındırma gücü az olan hidroelektrik  potansiyeli

olmayan akarsulardan ise taşımacılıkta oldukça fazla yararlanılır.

- Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde akarsulardan ulaştırma ve

taşımacılıkta yararlanılır?

A) Türkiye                     B) Hollanda          C) İran

D) Japonya                  E) Norveç

96. Brezilya’da nüfus, ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmıştır. Başlıca kentleri de buralarda toplanmıştır.

- Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin ve tarım topraklarının elverişli olması

B) Ulaşımın kolay olması

C) Yer altı kaynaklarının zengin olması

D) Ticaretin gelişmiş olması

E) Ormanların geniş alan kaplaması

97.

- Akdeniz kıyısında bulunması

- Sulama imkanlarının geniş olması

- Modern metotların uygulanması

gibi sebeplerden dolayı (bilgi yelpazesi) tarımda birim alandan alınan verimin en yüksek olduğu Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanistan              B) Fransa        C) Hollanda

D) Belçika                    E) İspanya

98. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sık sık deprem olmaz?

A) Türkiye   B) Norveç  C) Japonya D) Afganistan  E) İtalya

99. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır?

A) Şili      B) Türkiye   C) İtalya   D) Hindistan    E) Almanya

100. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yağışın yıl içindeki dağılışı düzenlidir?

A) İtalya     B) Hindistan    C) Rusya D) Brezilya   E) Romanya

CEVAP ANAHTARI

81.  E

82.  B

83.  A

84.  E

85.  A

86.  B

87.  A

88.  C

89.  E

90.  D

91.  E

92.  D

93.  E

94.  A

95.  B

96.  A

97.  B

98.  B

99.  A

100.DBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ (100 SORU ) TEST SORULARI (5) VE CEVAPLARI yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ (100 SORU ) TEST SORULARI (5) VE CEVAPLARI değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi