Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)

TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)
ReklamlarTÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)(COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. Tarımda makineleşme köyden kente göçü hızlandırıcı bir etkendir.

Böyle bir genelleme göre aşağıdaki illerimizden hangisinde makineleşmenin köyden kente göçün etkisi yoktur?

A)       Konya

B)      Manisa

C)      Balıkesir

D)      Bursa

E)      Rize

Soru 2. Patates ve soğan ürün fiyatlarında yıldan yıla ani iniş ve çıkışlardan bazı yıllar üreticiler zarar görürken bazı yıllarda keyfi fiyat artışları görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Patates ve soğan tarımının ülkemizde gelişmemiş olması

B)      Bu ürünlerin üretiminin az olması

C)      Bu ürünlere devletin destekleme alımları yapmaması

D)      Bu ürünlerin bir yıl az, bir yıl çok üretilmesi

E)      Bu ürünlerin doğal koşullara bağlı olarak yetiştirilmesi

Soru 3. Ilıman bir iklim bitkisi olan şeker pancarının, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine (bilgi yelpazesi) bağlanabilir?

A)       Buharlaşmanın azlığına

B)      Kıyıların başka ürünlere ayrılmasına

C)      Nem fazlalığına

D)      Yer şekillerinin elverişsizliğine

E)      Toprak türünün elverişsizliğine

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi nemli iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygun bir bitkidir?

A)       Mısır

B)      Buğday

C)      Muz

D)      Pamuk

E)      Patates

Soru 5. Türkiye tarımında sulama sorununun ortadan kalkması halinde, ürün artışı sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisine öncelik verilmelidir?

A)          Toprak bakımı ve analizi çalışmalarının hızlandırılmasına

B)         Yeni tarım alanlarının açılmasına

C)         Gübre üretiminin arttırılmasına

D)         Tohum ıslahı çalışmalarının hızlandırılmasına

E)         Pazarlama olanaklarının geliştirilmesine

Soru 6. Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen Türkiye ekonomisine katkı sağlayan başlıca  tarımsal ürünler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A)       Mısır, Çay, Pamuk, Buğday

B)      Fındık, Mısır, Pancar, Tütün

C)      Pirinç, Çay, Mısır, Fındık

D)      Sarımsak, Tütün, Çay, İncir

E)      Kenevir, Arpa, Fındık, Çay

Soru 7. Akdeniz iklim bölgesinde, elverişli iklim koşullarının olmasına rağmen zeytincilik ve bağcılık tarımının gelişmemiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Bu ürünlerin ekonomik değerinin düşük olması

B)      Halkın bu bitkilerin tarımını yapmak için yeterli bilgi sahibi olmaması

C)      Buğday tarımının öncelik kazanması

D)      Turunçgiller tarımına öncelik verilmesi

E)      Üretimine elverişli alanların darlığı

Soru 8. Türkiye’de yer şekilleri ve iklim özelliklerinin tarım alanlarını sınırladığı göz önüne alındığında, ekili dikili alanların yüz ölçümüne oranla en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Doğu Anadolu

B)      Güneydoğu Anadolu

C)      Ege

D)      Marmara

E)      İç Anadolu

Soru 9. Ülkemizde sulamalı tarımın yapıldığı karasal iklim bölgelerinde yetişebilen tarım bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Üzüm

B)      Pamuk

C)      Buğday

D)      Mercimek

E)      Şeker Pancarı

Soru 10. Türkiye’nin az çok her tarafında yetişebilen mercimek, tarım ürünleri arasında nem ihtiyacı en az olan bitkilerdendir. Buna göre mercimek tarımı için en uygun koşullar hangi bölgemizde bulunur?

A)       Ege

B)      Marmara

C)      Akdeniz

D)      İç Anadolu

E)      Güney Anadolu

Soru 11. Zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik bir bitkisidir. Fakat Akdeniz ikliminin görüldüğü bazı yörelerimizde diğer tarım ürünlerimize oranla daha az (bilgi yelpazesi) yetiştirilir.

Buna göre aşağıda Akdeniz ikliminin görüldüğü körfezlerin hangisinde daha az yetiştirilir?

A)       Gemlik körfezi

B)      Güllük körfezi

C)      Edremit körfezi

D)      İskenderun körfezi

E)      İzmir körfezi

Soru 12. Aşağıda Türkiye’nin bazı bölgeleri ve bu bölgelerde yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?

A)       Ege Bölgesi -  İncir

B)      İç Anadolu Bölgesi -  Şeker pancarı

C)      Karadeniz  Bölgesi  -  Soya fasulyesi

D)      Marmara bölgesi  -  Ayçiçeği

E)      Doğu Anadolu Bölgesi  -  Kayısı

Soru 13. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangi ikisi iklim sebebiyle aynı bölgede yetişmesi imkansızdır?

A)       Ayçiçeği – Zeytin

B)      Çay – Mısır

C)      Pamuk – Buğday

D)      Buğday – Çay

E)      Tütün – Ayçiçeği

Soru 14. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin payı, dış pazardaki yeri bakımından diğerlerinden daha önemsizdir?

A)       Üzüm

B)      Ayçiçeği

C)      İncir

D)      Tütün

E)      Fındık

Soru 15. Bazı tarım ürünleri devletin koyduğu sınırlamalar nedeniyle bazıları da yetişme koşulları açısından ancak dar bir alanda yetiştirilebilmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu gruba dahil edilemez?

A)       Üzüm

B)      Muz

C)      Tütün

D)      Haşhaş

E)      Pamuk

CEVAP ANAHTARI

1.E   2.C   3.B   4.A  5.C   6.C   7.D   8.D   9.E   10.E   11.D   12.C   13.D   14.B   15.ABenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi