Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | TÜRKİYE’DE SANAYİ, SANAYİNİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TÜRKİYE’DE SANAYİ, SANAYİNİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
ReklamlarTÜRKİYE’DE SANAYİ, SANAYİNİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. İşlenmemiş ya da yarı işlenmemiş maddelerin, makinelerle işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir duruma getirilmesine sanayi denir.

Aşağıda verilenlerden hangisi sanayisi hızla gelişen bir ülkede görülen olumlu gelişmelere örnek gösterilemez?

A)    İnsanlara geniş iş imkanları sunması

B)    Dışarıya çıkan döviz miktarını azaltması

C)   Sanayi ürünleri ihracatının yükselmesi

D)   Ülkenin dışa bağımlılığını arttırması

E)    Ülke savunmasına katkı sağlaması

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede endüstrinin gelişebilmesi için gereken doğal koşullardan biridir?

A)    Sermaye

B)   Hammadde

C)   Pazar

D)   Ulaşım

E)   Kalifiye eleman

Soru 3. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammaddesi daha çok tarıma dayalıdır?

A)    Seramik

B)   Kağıt

C)   Çimento

D)   Cam

E)   Dokuma

Soru 4. Bazı ürünler hasattan hemen sonra işlenmek zorundadır. Bu nedenle fabrikalar ürünlerin yetişme alanlarının yakınlarına kurulur.

Aşağıda verilenlerden hangisi (bilgi yelpazesi) bu genellemeye uymaz?

A)    Amasya– Şeker sanayisi

B)    Isparta – Gül yağı sanayisi

C)   Rize – Çay sanayisi

D)   Bursa – Dokuma sanayisi

E)    Balıkesir – Salça işletmeleri

Soru 5. GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir çok sanayi alanında gelişme göstermesi beklenmektedir.

GAP ve bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu bölgemizde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde yakın zamanda gelişme beklenemez?

A)  Kağıt

B)  Besin

C)  Dokuma

D)  Çimento

E)  Petro-Kimya

Soru 6. Ülkemizde sanayi ; İstanbul-Adapazarı, Bursa- Balıkesir, Eskişehir-Ankara, İzmir-Aydın-Denizli, Mersin-Adana-İskenderun-Gaziantep hatlarında yoğunlaşmıştır.

Buna göre ülkemizde sanayi tesislerinin dağılışına aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A)    Enerji

B)    İklim şartları

C)   Ulaşım şartları

D)   Hammadde

E)    Denize yakınlık

Soru 7. Aşağıda bir yöre ve bu yörede bulunan sanayi kuruluşu eşleştirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?

A)    Bursa –  Otomotiv

B)    Kayseri – İpekli dokuma

C)   Bitlis – Sigara

D)   Mardin – Çimento

E)    Karabük – Demir çelik

Soru 8. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaz?

A)  Petrol rafinerisi

B)  Cam fabrikası

C)  Demir-çelik fabrikası

D)  Bakır fabrikası

E)  Şeker fabrikası

Soru 9. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin dağılımında hayvancılığın rolü olmamıştır?

A)  Süt ürünleri

B)  Deri sanayi

C)  Et ve süt ürünleri

D)  Halı ve kilim dokuma

E)  Gübre sanayi

Soru 10. Aşağıda çeşitli sanayi kolları ve bunların kurulduğu merkezler eşleştirilmiştir.

Buna göre eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?

A)    Otomotiv  – Aksaray

B)    Seramik – Çanakkale

C)   Kağıt – İzmir

D)   Alüminyum – Seydişehir

E)    Cam – Mersin

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstrinin gelişmemesine neden olan faktörlerden değildir?

A)  Pazarlama

B)  Yer şekilleri

C)  Enerji

D)  Ulaşım

E)  Sermaye

Soru 12. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin üretiminde bazı yıllar azalmalar görülür?

A)  Cam üretimi

B)  Kağıt üretimi

C)  Bakır üretimi

D)  Şeker üretimi

E)  Demir çelik üretimi

Soru 13. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Türkiye’nin dışa bağımlılığı daha fazladır?

A)  İlaç                   B)  Kağıt                C)  Tekstil

D)  Boya               E)  Seramik

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi endüstrinin kuruluş aşamasında en önemli öğedir?

A)  Enerji                  B)  Sermaye               C)Pazar

D)  Ulaşım                E)  İş gücü

Soru 15. Hammadde bakımından dışarıya en çok bağımlı olduğumuz sanayi kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Otomotiv             B)  Metalurji            C)  Besin

D)  Tütün                 E)  Kimya

Soru 16. I.Aksu-Dalaman-Bolvadin-Çaycuma

II.Bilecik-Bozüyük-Çanakkale-İzmir

III.Mersin-Batman-İzmit-Kırıkkale

Yukarıda verilen merkezlerde (bilgi yelpazesi) aşağıdaki sanayi kollarından hangisi en çok gelişmiştir?

I                          II                           III

———–             ————          ——————–

A)   Kağıt                   Seramik              Petrol rafinerisi

B)    Çimento             Sigara                 Kağıt

C)    Konserve           Çimento              Demir-çelik

D)    Cam                   Gıda                    Petrol rafinerisi

E)     Kağıt                 Dokuma             Otomotiv

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sanayi alanında geliştiğini gösteren kanıtlardan biri değildir?

A)    Dış  ülkelerden göç alması

B)    Bağımlı nüfusun çok olması

C)   Eğitim seviyesinin yüksek olması

D)   Enerji tüketiminin fazla olması

E)    Hammadde ithal etmesi

Soru 18. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi hammadde olarak tarımsal ürün kullanmaz?

A) İlaç                   B)  Dokuma                    C)  Deri

D) İçki                   E)Yağ

Soru 19. Ülkemizde bitkisel yağ fabrikalarının Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde yoğun olması aşağıdakilerden en çok hangisi ile ilişkilidir?

A)    Ulaşımın kolay olmasıyla

B)    Su kaynaklarının bol olmasıyla

C)   Sanayinin gelişmiş olmasıyla

D)   Hammaddenin bol olmasıyla

E)    İş gücünün fazla olmasıyla

Soru 20. Kereste, tomruk, kağıt ve mobilya gibi orman ürünleri endüstrisinin kurulup gelişebilmesi için aşağıdaki illerden hangisinin doğal koşulları elverişli değildir?

A)  Hatay                B)  Kastamonu               C)  Bartın

D)  Muğla               E)  Sivas

CEVAP ANAHTARI

1.D   2.B   3.E   4.D   5.A   6.C   7.B   8.A   9.E   10.C   11.C   12.D   13.A   14.B   15.E   16.A   17.B   18.C   19.D   20.EBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, TÜRKİYE’DE SANAYİ, SANAYİNİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TÜRKİYE’DE SANAYİ, SANAYİNİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi