Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)
ReklamlarTANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?

A)  İntibah                B) Zavallı Çocuk              C) Cezmi

D)  Gülnihal             E)  Zafername

12.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?

A)  Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.

B)  Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.

C)  Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.

D)  Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.

E)  Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?

A)  Araba Sevdası    B) Çok Bilen Çok Yanılır

C)  Nejat Ekrem       D)  Sergüzeşt     E)  Muhsin Bey

14. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

B)  Şinasi – Şair Evlenmesi

C)  Namık Kemal – Gülnihal

D)  Ziya Paşa – Cezmi

E)  Ahmet Mithat Efendi – Henüz On Yedi Yaşında

15. Aşağıdaki verilen belirtici niteliklerden hangisi Tanzimat romanında rastlanmaz?

A)  Kişiler genellikle tek yönlüdür.

B)  Birinci dönem romancıları romantizmin etkisinde kalmıştır.

C)  Roman kahramanları çoğu kez ilk görüşte aşık olur.

D)  Batıyı yanlış anlayan tipler eleştirilir.

E)  Romanlara sadece günlük hayatın ufak tefek sorunları konu olarak seçilir.

14.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A)  Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.

B)  Siyasetle yakından (bilgi yelpazesi) ilgilenirler.

C)  Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..

D)  Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.

E)  Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.

15.  Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

A)  Karabibik            B)  Küçük Şeyler     C)  Muhsin Bey

D)  Araba Sevdası     E)  Makber

16.  İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Telemak               B)  Cezmi           C)  Şair Evlenmesi

D)  Karabibik             E)  Zehra

17.  Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?

A)  Fitnen          B)  Şair Evlenmesi       C) İntibah

D)  Çok Bilen Çok Yanılır                     E)  Araba Sevdası

18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?

A)  Tevfik Fikret        B)  Şinasi      C)   Namık Kemal

E)  Ziya Paşa              E)  Ahmet Mithat Efendi

CEVAP ANAHTARI

11. E    12. C    14. D     15. E    16. A     17. B     18. A

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASIBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi