Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)
ReklamlarSERVETİ FÜNUN EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)   Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.

B)   Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.

C)  Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.

D)  Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından  değerlendirmişlerdir.

E)   Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Haşim     B)  Halit Ziya Uşaklıgil

C)  Mehmet Rauf      D)  Tevfik Fikret

E)  Ziya Gökalp

13.  Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

A)   Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)  Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap  Şahabettin

C)  Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf

D)  Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf – Tevfik Fikret

E)  Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

14.  Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat

B)  Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun

C)  Mehmet Rauf – Tanzimat

D)  Tevfik Fikret – Servet-i Fünun

E)  Ahmet Haşim – Fecr-i Ati

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A)  Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.

B)  Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.

C)  Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle (bilgi yelpazesi) İstanbul dışında geçer.

D)  Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.

E)  Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

16.  Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?

A)   Rubab-ı Şikeste   B)  Bir Ölünün Defteri

C)   Nadide                 D)  Evrak-ı Eyyam

E)   Tamat

17.  Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.

Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevfik Fikret           B)  Namık Kemal

C)  Ömer Seyfettin        D)  Hüseyin Cahit Yalçın

E)   Halit Ziya Uşaklıgil

18.  Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

A)  Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.

B)   İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.

C)  “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.

D)  Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

E)   Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

CEVAP ANAHTARI

11. E     12. A   13. D    14. C   15. C     16. A    17. E    18. DBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi