Ana Sayfa | Edebiyat Soru Bankası | MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)
ReklamlarMODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

11. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söylenemez?

A)  Servet-i Fünun edebiyatına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

B)  Görünümü, eşyayı, insanı Gerçeküstücülerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.

C)  Söyleyişe anlamdan daha fazla önem vermişlerdir.

D)  Şiirde felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.

E)  Ölçü, kafiye ve biçim unsurlarıyla ahenk sağlamak yerine musiki ve anlatım zenginliği ön plana çıkarılmalıdır.

12. Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A)  Maviciler

B)  İkinci Yeniler

C)  Beş Hececiler

D)  Yedi Meşaleciler

E)  Fecr- i Ati topluluğu

13. … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.

Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.

Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Cevat  Şakir Kabaağaçlı

B)   Ahmet Muhip Dıranas

C)   Memduh Şevket Esendal

D)   Falih Rıfkı Atay

E)   Haldun Taner

14.  Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A)  Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel

B)  İnce Memed – Yaşar Kemal

C)  Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner

D)  Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

E)   Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer

15.  Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A)  Kanlı Topraklar       B)   Yorgun Savaşçı

C)  Otuz Beş Yaş           D)    Huzur

E)  Yaprak Dökümü

16.  Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A)  Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.

B)   Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

C)   Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.

D)    “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.

E)    Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi tümüyle reddetmiştir.

17.

I.    Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.

II.   Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.

III.   Garip şiiri temsilcileri , konuşma (bilgi yelpazesi) dilinin doğallığından yararlanmışlardır.

IV.  İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.

V.   Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)  I          B) II         C)  III           D)  IV         E) V

18.  Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A)   Orhan Veli – Birinci Yeni

B)   Cevdet Kudret – İkinci Yeni

C)   Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale

D)   Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni

E)   Edip Cansever – İkinci Yeni

CEVAP ANAHTARI

11. A    12.  A    13. A    14.  E    15. C     16. B     17. D     18.  BBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Edebiyat Soru Bankası kategorisi altında, MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz MODERN, ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi