Ana Sayfa | 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları | Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup A

Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup A
ReklamlarS1)………………; önceden saptanmış işletme amaçlarına ulaşmada işgücü, para, zaman, malzeme, nakliye, yer kaynakları gibi girdilerin ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak çıktılara dönüştürülmesi için gereksinim duyulacak doğru, uygun ve uyumlu ortamın yaratılmasıdır.
S2) İyi bir yöneticide bulunması dereken özellikler ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hanileri doğru hangileri yanlıştır?(D/Y)
Görevi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olma (   )
Otoriter olması (   )
İkna yeteneğinin güçlü olması (   )
Sorumluluk taşıyabilme (   )
Bireysel Başarıyı Özendirmesi(   )
S3) İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan
Önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine ………………denir.
S4) Plan hazırlarken maçlarımıza ulaşabilmek için kullanılabilecek kaynakları yazın?
S5) Biçim yönünden planlan çeşitlerini yazın?
S6) Örgütlenme türlerini yazın?
S7) Emir ve direktifi kısaca tanımlayınız?
S8)     Aşağıda emrin özellikleri ile ilgili verilen önermelerden hangileri doğru hangileri yanlıştır? (D/Y)

Direktifler çeşitli sebeplerle engellenmemeli, değiştirilmemelidir.(  )
İnsan, direktifi yerine getirecek yeterli zihinsel, psikolojik ve bedensel güce sahip olmalıdır. (  )
Astın düşüncesi alınmaz. Astın görevi emri yerine getirmektir.(  )
Emirler sözlü olarak verilebilir. Yazılı emir olmaz. (  )
Örgütteki yetki ve sorumluluk ilişkilerini açıkça ve basit bir biçimde ortaya koymalı,. personelin yetki ve sorumluluk dereceleri kesin ve anlaşılır biçimde olmalıdır. (  )
S9) Denetim nedir kısaca tanımlayın?
S10) Kalite yönetimi sistemi, sosyal ve teknik sistemler için bir araya getirici ve bütünleştirici rolünü hangi yönetim işlevi aracılığı ile yerine getirir

S1)………………; önceden saptanmış işletme amaçlarına ulaşmada işgücü, para, zaman, malzeme, nakliye, yer kaynakları gibi girdilerin ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak çıktılara dönüştürülmesi için gereksinim duyulacak doğru, uygun ve uyumlu ortamın yaratılmasıdır.
C1) YÖNETİM ; önceden saptanmış işletme amaçlarına ulaşmada işgücü, para, zaman, malzeme, nakliye, yer kaynakları gibi girdilerin ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak çıktılara dönüştürülmesi için gereksinim duyulacak doğru, uygun ve uyumlu ortamın yaratılmasıdır.
S2) İyi bir yöneticide bulunması dereken özellikler ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hanileri doğru hangileri yanlıştır?(D/Y)
Görevi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olma (   )
Otoriter olması (   )
İkna yeteneğinin güçlü olması (   )
Sorumluluk taşıyabilme (   )
Bireysel Başarıyı Özendirmesi(   )
C2) İyi bir yöneticide bulunması dereken özellikler ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hanileri doğru hangileri yanlıştır?(D/Y)
•Görevi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olma (D)
•Otoriter olması (Y)
•İkna yeteneğinin güçlü olması (D)
•Sorumluluk taşıyabilme (D)
•Bireysel Başarıyı Özendirmesi (Y)
S3) İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan
Önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine ………………denir.
C3) İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan
Önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine PLANLAMA denir
S4) Plan hazırlarken amaçlarımıza ulaşabilmek için kullanılabilecek kaynakları yazın?
C4)
•İnsan gücü
•Para
•Zaman
•Araç-gereç
•Kullanılan yer
S5) Biçim yönünden planlan çeşitlerini yazın?
C5)
•Yazılı Planlar
•Yazılı Olmayan Planlar (Sözlü Planlar)
S6) Örgütlenme türlerini yazın?
C6)
•Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme
•Üretim Esaslarına Göre Örgütlenme
•Coğrafi Bölge Esasına Göre (Bölgesel) Örgütlenme
•Hizmet Edilen Kurumlar (gruplar ya da müºteri) Esas Alınarak Oluşturulan
•Örgütlenme
•Karma Model

S7) Emir ve direktifi kısaca tanımlayınız?
C7) Emir, bir işin amacına uygun olarak sonuca ulaşması için “Ne” yapılacağını; Direktif
(Yönerge) ise yapılacak işin “Nasıl” yapılacağını belirtir.
S8) Aşağıda emrin özellikleri ile ilgili verilen önermelerden hangileri doğru hangileri yanlıştır? (D/Y)
Direktifler çeşitli sebeplerle engellenmemeli, değiştirilmemelidir.(  )
İnsan, direktifi yerine getirecek yeterli zihinsel, psikolojik ve bedensel güce sahip olmalıdır. (  )
Astın düşüncesi alınmaz. Astın görevi emri yerine getirmektir.(  )
Emirler sözlü olarak verilebilir. Yazılı emir olmaz. (  )
Örgütteki yetki ve sorumluluk ilişkilerini açıkça ve basit bir biçimde ortaya koymalı,. personelin yetki ve sorumluluk dereceleri kesin ve anlaşılır biçimde olmalıdır. (  )
C8) Aşağıda emrin özellikleri ile ilgili verilen önermelerden hangileri doğru hangileri yanlıştır? (D/Y)
•Direktifler çeşitli sebeplerle engellenmemeli, değiştirilmemelidir.( D )
•İnsan, direktifi yerine getirecek yeterli zihinsel, psikolojik ve bedensel güce sahip olmalıdır. (D  )
•Astın düşüncesi alınmaz. Astın görevi emri yerine getirmektir.(Y  )
•Emirler sözlü olarak verilebilir. Yazılı emir olmaz. (Y )
•Örgütteki yetki ve sorumluluk ilişkilerini açıkça ve basit bir biçimde ortaya koymalı,. personelin yetki ve sorumluluk dereceleri kesin ve anlaşılır biçimde olmalıdır. ( D )
S9) Denetim nedir kısaca tanımlayın?
C9) Denetim; faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır.
S10) Kalite yönetimi sistemi, sosyal ve teknik sistemler için bir araya getirici ve bütünleştirici rolünü hangi yönetim işlevi aracılığı ile yerine getirir
C10)
•Stratejik Yönetim
•Süreç Yönetimi
•Proje Yönetimi
•Bireysel Faaliyetlerin YönetimiBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları kategorisi altında, Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup A yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup A değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi