Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (TEST)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (TEST)
Reklamlar… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1- “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur..” (Bakara:163) ayeti hangi inanç biçimine vurgu yapmaktadır?

A) Gnostik                     B) Tevhit                               C) Agnostik

D) İtikat                         E) Satanizm

2- Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadettir?

A)Namaz                      B)Oruç                   C) Hac                   D) Zekat                E)Dua

3-Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesine uygun değildir?

A) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırır.

B) İnançları serbest bırakır, toplum içinde uygulanmasını yasaklar.

C) Azınlıkların dini inançlarını serbestçe yaşamalarına izin verir.

D) Devlet düzeni din kurallarına dayandırılamaz.

E) Kimse dini kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz

4-Yüce Allah’a ve Hz. Muhammed(sav)’e kalben inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen kimseye ne denir?

A) Mümin                      B) Kafir                                  C) Müşrik

D) Münafık                    E) Müslüman

5- İslam dini ibadetleri temizlik şartına bağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerden önce yapılması emredilen temizlik görevlerindendir?

A) Abdest

B) Namaz

C) Kalp temizliği

D) Tövbe

E) Oruç

6-Aşağıdakilerden hangisi Ateist düşüncenin (Ateizm) savunduğu öğretilerindendir?

A) Evrenin kendi başına var olduğu.

B) Tanrının varlığının bilinemeyeceği.

C) Allah’tan başka tanrılar olduğu.

D) Evrenin tek bir yaratıcısının olduğu.

E) Allah vardır ve birdir.

7- İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na tapınma yeteneğine ne denir?

A) Kabiliyet

B) Asalet

C) Ahlâk

D) Fıtrat

E) Hiçbiri

8-İslâmî bir terim olan “Tevhit” in anlamı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Hz. Muhammed (sav)ve onun soyundan gelenlere saygı duymak

B) Öldükten sonra (bilgi yelpazesi.net) tekrar dirilmek.

C) Hz. Muhammed(sav) Allah’ın kulu ve resulüdür.

D) Üzerimize düşenleri yaptıktan sonra gücümüzü aşan kısımları Allah’a bırakmak.

E) Allah’ın birliğine, eşi, benzeri ve ortağının bulunmadığına inanmak.

9- Aşağıda verilenlerden hangisi ibadetin yapılış sebeplerinden biri olamaz?

A) Allah’ın emri olması

B) Allah’ın rızasını kazanma isteği

C) Allah’ın ibadet edilmeye layık olması

D) Toplumsal geleneğe uyma arzu ve isteği

E) Cennete gitme arzusu.

10- “Peygamberlerin getirdikleri Hak dinler çeşitli sebeplerle bozulmuş ve özelliklerini kaybetmişlerdir “Bu sebeplerden birisi aşağıdakilerden hangisi olabilir

A) Haddi aşma

B) Bilgisizlik

C) Korku

D) Hırs

E) Hepsi

11- Din kendisine insanı muhatap alır. İnsanı muhatap alırken onun özellikle hangi yönlerine hitap eder?

A) Kalp- Akıl

B) Göz- Kulak

C) Zenginlik- Fakirlik

D) Beden- Yürek

E) Hiçbiri

12- Birden fazla tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını reddederek birden çok tanrının varlığının mümkün olduğunu ileri süren görüşe ne denilir?

A)Tevhit

B) Din

C) Monoteizm

D) Politeizm

E) Ateizm

13- Laiklik maddesi ilk kez hangi yıl anayasamıza girmiştir?

A)1921                          B) 1924                 C) 1928                 D) 1937                 E) 1938

14- Aşağıdakilerden hangisi ’Müslümanım‘ diyenlerde görülen Ruha tapınmayla ilgili şirk unsurlarından değildir?

A) Hıristiyanlıktaki Kutsal Ruh’a tanrısal özellik verilip ona tapılması.

B) Nazarın etkili olduğuna inanılması.

C) Uğur kabul edilen objelerde gizli ruh olduğunun kabul edilmesi.

D) Bazı ruhanî varlıkların memleketi koruyup kolladıklarına inanılması.

E) Türbede yatan kişiden yardım istenmesi.

15- Avrupa’da orta çağdaki kilisenin hâkimiyetine karşı aydınlanma çağının tepkisi aşağıdaki Hıristiyan mezheplerinden hangisini doğurmuştur?

A) Protestan

B) Ortodoks

C) Katolik

D) Kalvenizm

E) Yahudilik

16- Atatürk’ün “Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini,din işlerini,imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.”

Yukarıdaki sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?

A)Atatürk’ün din eğitiminin gerekli olduğuna inandığı

B) Her insan dininin bilgilerini öğrenmeye ihtiyaç duyar

C) Dinin hükümlerinin öğrenilmesinin gerekliliği

D) Din eğitiminin okullarda yapılmasının gerekliliği

E) Din ve devlet islerinin birbirinden ayrılması

17-Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir?

A) Kulluk

B) Bereket

C) İtaat

D) Boyun Eğmek

E) Tapma

18-Evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç ya da tanrı olmadığını savunan inanç biçimine denir?

A) Tevhit

B) Reenkarnasyon

C) Teslis

D) Politeizm

E) Ateizm

19- “Satanizm, Şeytanın hoşuna gidecek işlerin yapılmasını telkin eder. Çünkü kötülük ne kadar çoğalırsa şeytan, o kadar mutlu olur.”

Sizce genç nesli böylesi yanlış yola sürükleyen nedenlerden en önemlisi ne olabilir?

A) Aile yapısı

B) Okul ortamı

C) Manevî duyguların eksikliği

D) Maddî durumlar

E) Kardeşlerin çok olması

20- Din duygusu ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi diğerlerinden daha doğrudur?

A) Din duygusu insanın doğasında (yaratılışında) vardır

B) Din duygusu insanda sonradan ortaya çıkar.

C) Din duygusu aileden (bilgi yelpazesi.net) öğrenilir.

D) Din duygusu bir ihtiyaç değildir.

E) Hiçbiri

21- Aşağıdakilerden hangisi Batı dünyasında laikliğin ortaya çıkış süreciyle ilgili değildir?

A) Din adamlarının hayatın her alanına müdahale etmesi.

B) Katolik kilisesinin baskıcı yapısına karşı duyulan tepki.

C) İslam inancının Batı ülkelerinde yayılmaya başlaması.

D) Reform ve Rönesans hareketiyle ortaya çıkan düşünceler

E) Ruhban sınıfının bilimsel gelişmelere engel olması

22- Allah’a teşekkür ettiğimizde hangisini söyleriz?

A) Ya Allah                    B) Sübhanallah                   C) Bismillah

D) Elhamdülillah        E) Allahü Ekber

23- Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden değildir?

A) Akıl

B) İrade

C) İçgüdü

D) Vicdan

E) Ruh Sahibi Olması

24- İnsandaki din duygusunun kaynağı nedir?

A) İnsanda var olan korkulardır.

B) İnsanın ölümden sonrasına duyduğu merak

C) Yaratılıştan gelen (fıtrat) inanma duygusu

D) İnsanın bitmeyen ümitleri

E) Nesilden nesile gelen aktarımlar

25-Aşağıdakilerden hangisi yapılmazsa namaz abdesti olmaz?

A) Yüzü yıkamak

B) Ağza ve buruna su vermek

C) Kulak ve enseyi mesh etmek

D) Elleri yıkamak

E) Niyet etmek

BAŞARILAR DİLERİM…Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (TEST) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (TEST) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi