Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)
ReklamlarDİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kavramıyla ilgili değildir?
A) Düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşu
B) İki kişinin birbirini anlaması
C) Duygu, düşünce ve bilgilerin aktarılma süreci
D) Telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi aygıtlardan yararlanılarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme
E) Bir insanın işiyle ilgili planlar yapması

2- Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Eklemeli dillerde kökler değişmez, sabittir.
B) Çekimli dillerde kökler değişime uğrar, sabit değildir.
C) Tek heceli dillerde kavramlar, vurgu ve tonlama sistemlerinde farklılık yaratılarak karşılanır.
D) Türkçe eklemeli, Arapça çekimli, Çince tek heceli dillerdendir.
E) Hint- Avrupa Dil Ailesinin üyelerinden biri de Arapçadır.

3- Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?
A) Kültür, insanın başlangıçtan bugüne zihni ve emeğiyle ortaya koyduğu bilgi ve etkinlik birikimini konu alır.
B) Gündelik yaşayışı düzenleyen kurum ve kuruluşlar da kültür alanına girer.
C) Kültür bir anda oluşmaz, zaman içinde oluşur.
D) Kültür başka bir ulusun kültürüyle desteklendiğinde kalıcı olur.
E) Kültürün gelecek nesillere aktarılması ”dil” ögesiyle olur.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan altı çizili sözcükte ses türemesi yoktur?
A) Beşer beşer gruplara ayrıldık.
B) Affetmem asla seni, sana muhtaç olsam dA)
C) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.
D) O günlerde neler hissettiğimi anlatamam.
E) Bütün suçlamaları reddettiğini söylüyor.

5- “Gözlüyor ufkumuzdan giden küçücük rüyaları.” cümlesinde hangi ses olayları görülmektedir?
A) Yalnızca hece düşmesi
B) Hece düşmesi, ünlü daralması
C) Ünlü daralması, hece düşmesi, ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması, hece düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz düşmesi
E) Ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, hece düşmesi, ünsüz artması

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyan fakat küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A) Selam verdim; rüşvet değil, diye almadılar.
B) Paltosunu kapıda bırakıp içeri girdi.
C) Akşam oldu hüzünlendim ben yine
D) Ben bir garip aşk bestesiyim.
E) Bir soğuk yel eser; üşür ölüm bile

7- Sende git, sende unut, kimler unutmadıki…

Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Dört yalnış, bir doğruyu götürür.
B) Kömür satışları birdenbire hızlandı.
C) Sen bu cezayı haketmiştin.
D) Susuzlukdan dudakları çatlamış.
E) Dünki sınavım hiç iyi gitmedi.

9- Hocaya sormuşlar ( ) Hocam bir şey icat ettin mi ( ) Ettim ( ) demiş ( ) ama ben de beğenmedim!
Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:) (!) (;) (,) B) (:) (?) (,) (;) C) (;) (?) (,) (.)
D) (,) (?) (.) (;) E) (,) (?) (,) (;)

10- Aşağıdakilerden hangisi, dilin canlı bir varlık olduğunun göstergesidir?
A) Dil, toplumun gelişimine bağlı olarak değişir ve gelişir.
B) Dil, toplumda insanlar arasında anlaşmayı sağlar.
C) Dil, toplum bireyleri arasında ortak duygular oluşturur.
D) Dille milli kültür arasında bağ vardır.
E) Her (bilgi yelpazesi.net) toplumda dilin yapısı farklıdır.

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bu kentin sabahı akşamlarından güzel
B) Kırları gölgemle ben dolaşınca yan yana
C) Benzetirim kendimi bir sürüsüz çobana
D) Burada garip ruhumun söndü bütün hevesi
E) Bu köy garip bir diyar, gariplerin beldesi

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kullanılmamıştır?
A) Karagöz, perde arkasında oynatılan bir kukla oyunudur.
B) Seni de affettim.
C) Birkaç gün sonra yine görüşürüz.
D) Bazı yollarda kanalizasyon çalışması vardır.
E) Onun kadar vurdumduymaz bir insan görmedim.

13) Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı bir kelime soyutlaşmıştır?
A) Bu işte kesin onun parmağı var.
B) O cesur bir çocuktu.
C) Ne düşündüğünü anlayamazdık.
D) Bugün çok neşeli idin.
E) Hayatı üzüntüyle geçmişti

14-
Ey benim sarı tamburam
Sen ne için inlersin
İçim oyuk derdim büyük
Ben anın için inlerim (Pir Sultan abdal)
Yukarıdaki dörtlükte hangi edebi sanat vardır?
A) Kinaye B) İntak C) Tevriye D) Mecaz- ı Mürsel E) Teşhis

15- “Aslanlar yurda döndü” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
A) Benzetme B) Teşhis C) İntak D) Tevriye E) İstiare

16) “gülmek” sözcüğü aşağıdakilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Siz eğlenmeye devam edin, son gülen iyi güler.
B) Havalar yüzümüze gülse de biraz balık tutsak.
C) Şans bu sefer de bize güldü.
D) Ne gülüp duruyorsun, komik bir şey mi var?
E) Gülme komşuna gelir başına

17- “Ali, fotoğraflarına bakıyor.” cümlesindeki göstergenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirti B) Belirtke C) Simge
D) Görsel gösterge E) Kavram

18- Bir köşe yazarının yazısında geçen “Türkiye’de trafik kazaları artıyor.” cümlesinde iletişim şemasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gönderici: Yazar B) Alıcı: Okuyucu
C) Kanal: Gazete (bilgi yelpazesi.net) D) İleti: Gazete yazısı
E) Gönderge: Türkiye’de trafik kazalarının artması

19- Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı dönemi eserlerinden birisi değildir?
A) Kutadgu Bilig B) Divanu Lügati’t- Türk
C) Divanı Hikmet D) Atabetü’l- Hakayık
E) Dede korkut Kitabı

20-“Sessiz olalım!” cümlesinde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?
A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi B) Şiirsel işlev
C) Kanalı Kontrol işlevi D) Göndericilik işlevi
E) Heyecan bildirme işlevi

Başarılar…
NOT: Her soru 5 puandır. Sınav süresi 30 dakikadır
CEVAP ANAHTARI

1

E

2

E

3

D

4

A

5

D

6

B

7

C

8

B

9

B

10

A

11

C

12

D

13

A

14

A

15

E

16

D

17

D

18

D

19

E

20

ABenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi